12 | 10 | 15

ČAS

Pozvánka na 24. Valnou hromadu ČAS

Vážení členové České asociace streetwork a také vážení kolegové z dalších zařízení nízkoprahových sociálních služeb (NZDM, K-center, Terénních programů, atd.). Dovolujeme si Vás pozvat na Valnou hromadu České asociace streetwork, která se uskuteční ve čtvrtek 19. listopadu 2015, v Brně v kavárně Bajkazyl, Dornych 420/2a, 602 00 Brno-střed-Trnitá.

fotografie z loňské Valné hromady ;-)Účast členské základny je důležitá z hlediska informovanosti o činnosti Správní rady a kanceláře ČAS za uplynulý rok, vznášení připomínek a podnětů pro jednání a směřování ČAS. Také z důvodu doplňovacích voleb do Revizní komise a možnosti představení nových kandidátů.

Program Valné hromady:

9:30 – 10:00
Prezence, odevzdání pověření, případně změna kontaktů a kontaktních osob

10:00 – 12:00
1. Volba návrhové a sčítací komise

2. Představení a schválení programu Valné hromady,

3. Informace o fungování kanceláře ČAS v období listopad 2014 až říjen 2015:

• realizované aktivity za minulé období
• informace o realizaci projektů ESF
• spolupráce s nadacemi
• personální obsazení
• hodnocení kvality

Dotazy, připomínky a diskuse

4. Zpráva o činnosti Správní rady ČAS za období listopad 2014 až říjen 2015:

• Členská základna
• Stanovy zapsaného spolku – změna stanov dle nového občanského zákoníku
• Činnost Rady pro etiku a supervizi

Dotazy, připomínky a diskuse

5. Přijetí činnosti Správní rady ČAS

6. Zpráva Revizní komise ČAS

12:00 – 12:45
Přestávka

12:45 – 15:00
7. Oznámení o vypršení mandátu členů (Správní rady) a Revizní komise ČAS

8. Představení nových kandidátů do( Správní rady) a Revizní komise ČAS

9. Volby do (Správní rady) a Revizní komise ČAS

Za Správní radu Vás srdečně zve Helena Kotová