22 | 09 | 15

Nízkoprahový klub Kolárka Prostor Plus

Sociální pracovník

Prostor Plus o.p.s. vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici Sociální pracovník v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Kolárka v Kolíně
Náplň práce:
•    sociální práce s dětmi a mládeží ve věku od 13 do 26 let ohroženými sociálně patologickými jevy (individuální a skupinová práce)
•    sociálně pedagogická, preventivní, popř. terapeutická činnost (individuální a skupinová práce)
•    práce s rodinnými příslušníky
•    kontaktní terénní práce, depistážní činnost
•    spolupráce s návaznými službami a institucemi
•    administrativní činnost, vedení příslušné dokumentace
•    spolupodílení se na analytické, metodické a koncepční činnosti
Požadujeme:
    VŠ nebo VOŠ vzdělání humanitního oboru (sociální práce, sociální pedagogika, aj.) dle požadavků §110 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách
    věk minimálně 23 let
    praxe v sociální oblasti - min. 1 rok v přímé práci s klienty
    osobnostní zralost
    dobré organizační a komunikační schopnosti
    dobrou uživatelskou znalost práce na PC
    předpoklady k samostatné i týmové práci, spolehlivost
    časovou flexibilitu, ochotu pracovat v odpoledních popř. večerních hodinách
    způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost
Výhodou:
    Probíhající nebo ukončený psychoterapeutický nebo krizově intervenční výcvik popř. další vzdělání
Nabízíme:   
    zaměstnání na hlavní pracovní poměr
    nástupní plat 17.000,- Kč s možností navýšení po zkušební době
    zázemí etablované organizace
    kreativní práce s mladými lidmi
    profesní podporu (pravidelnou supervizi, intervizi)
    podporu ve vzdělávání
    příležitost k profesnímu růstu
    práci v přátelském kolektivu
Místo výkonu práce
    Kolín

Váš životopis a motivační dopis zasílejte vedoucí NZDM Mgr. Haně Jelínkové
do 18. 11. 2015 na adresu: hana.jelinkova@os-prostor.cz

(!! do předmětu uveďte „Výběrové řízení – sociální pracovník NZDM Kolárka Kolín“ !!)

Termín ústních pohovorů: 23. 11. 2015 od 8,00 hod.

Termín nástupu: 1. 12. 2015

K ústnímu pohovoru pozveme e-mailem nebo telefonicky pouze vybrané kandidáty splňující námi stanovené požadavky. Dále si vyhrazujeme právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici, v případě, že uchazeči nenaplní očekávání organizace. Více informací o organizaci můžete nalézt na adrese: www.prostor-plus.cz