16 | 11 | 06

ČAS

Vzdělávací kurz Základy nízkoprahových služeb

Česká asociace streetwork vyhlašuje akreditovaný vzdělávací kurz pro pracovníky v nízkoprahových sociálních službách (především NZDM a v terénních programech pro mládež) Základy nízkoprahových služeb. Kurz má Vzdělávací část - lektorované přednášky a workshopy; výcvikovou část - výcvikové workshopy a návykovou část - domácí úkoly (zpracování úkolu, stáž). 

Základní tématické okruhy kurzu

  • Úvod do problematiky nízkoprahových služeb (typy nízkoprahových služeb, nízkoprahost, cílové skupiny)
  • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (pojmosloví, výkony, postavení v síti) a praxe (vznik programů, práce s pravidly, manuály, výkaznictví)
  • Terénní sociální práce – (pojmosloví, výkony, postavení v síti) a praxe (monitoring, první kontakty, rizika práce v terénu, výkaznictví)
  • Osobnost kontaktního pracovníka (etika, profesní hranice, supervize)
  • Práce s klientem (kontaktní práce, práce s výchovnou situací, motivační rozhovory, práce s drogovou problematikou, práce s trestněprávní problematikou klientů, práce se sexuální problematikou, síťování, svépomocné aktivity klientů)

Kurz je určen především kontaktním pracovníkům nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, terénním pracovníkům, kteří pracují v oboru do 1,5 roku. Účastníci musí pracovat nebo se podílet na chodu nízkoprahového programu (SW, NZDM, jiné nízkoprahové kontaktní služby).

Lektory kurzu jsou:

Mgr. Ing. Jiří Staníček, Mgr. Michal Zahradník, Ing. Aleš Herzog, Mgr. Martina Zimmermanová, Mgr. Martin Větrovec, Bc. Petr Neumann, Mgr. Helena Holišová Kotová a další.

Vzdělávací a výcviková část každého kurzu bude realizována v rámci 6 setkáních po 3 dnech. Kurzy budou realizovány v průběhu roku 2007.

Podmínky účasti a absolvování kurzu, informace jak se lze na kurz přihlásit, přihlášku a cenu kurzu naleznete v přiloženém dokumentu.