23 | 11 | 15

ČAS

Sebezkušenostní výcvik kontaktní práce

Česká asociace streetwork vás zve na eklektický, tréninkový sebezkušenostní výcvik kontaktní práce pod vedením lektorů Evy Vernerové a Michala Zahradníka. Výcvik je akreditován u MPSV (akreditace č. 2013/1240-PC/SP).

Výcvik obsahuje tři třídenní setkání, tři čtyřdenní setkání a jedno dvoudenní setkání v celkové časové dotaci 253 hodin (189 hod. přímá výuka, 2 hod. individuální konzultace, 16 hod. povinná stáž + 46 hod. samostatná příprava) pro max. 16 osob.

Anotace:

 • Eklektický - kombinace celostních, existenciálních, fenomenologických, antropologických a tvarových přístupů
 • Tréninkový - vstupování do situací, hledání možností řešení, nácvik kontaktu
 • Sebezkušenostní - ukotvování osobních zkušeností, zážitek skupinové dynamiky, sebereflexe, trénink vzájemně na členech skupiny
 • Výcvik - důraz na dovednosti, měkké techniky, zážitková interaktivní forma
 • Kontaktní práce - základní jednotka výcviku - setkání Já x Ty v dialogickém vztahu, vytváření respektující atmosféry

Pro:

 • Pracovníky, kteří potřebují vést s klientem dialog
 • Pracovníky, kteří potřebují reagovat v různorodých, často nepřehledných situacích
 • Sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách
 • Pracovníky pracující s různými cílovými skupinami v různě organizovaných službách

 Výstup:

 • Nalezení vlastního potenciálu v kontaktní práci
 • Schopnost improvizovat v různých situacích
 • Schopnost rozlišit moje x klientovy potřeby
 • Porozumění způsobu životního vyjádření klientů
 • Schopnost vytvářet atmosféru dialogického setkání
 • Zcitlivění, náhled na situace s klientem
 • Pragmatický přístup

Podmínky pro vstup:

 • zaslání motivačního dopisu a profesního životopisu (nutno připojit přílohou zároveň v rámci elektronické přihlášky)
 • min. 2 roky praxe v přímé práci s klienty
 • dosáhli věku min. 21 let
 • jsou motivováni se profesně rozvíjet prostřednictvím práce na sobě
 • chtějí porozumět sobě a klientovi v kontaktu
 • úspěšně projdou výběrovým pohovorem

Podmínky absolvování:

 • absence je možná pouze v rozsahu jednoho třídenního setkání
 • aktivní zapojení do kurzu - práce ve skupině, individuální úkoly apod.,
 • ochota pracovat s osobními obsahy a aktuálním pracovním materiálem
 • dodržování pravidel skupiny
 • absolvování stáže, odevzdání domácích úkolů
 • úspěšné obhájení portfolia

Lektoři: Mgr. Eva Vernerová, Mgr. Michal Zahradník - certifikovaní supervizoři ČAS

Termíny výcviku:

 • Přijímací pohovor s uchazeči o výcvik dne 22. 10. 2015 ZMĚNA 25. 1. 2016 (Praha - Emauzy)
 • 1. setkání 25. - 26. 1. 2016 ZMĚNA 21. - 22. 3. 2016
 • Další termíny v roce 2016 budou upřesněny dodatečně

Místo konání:

 • Fokus, Mnichovo Hradiště

Cena kurzu:

 • Cena výcviku 22 200 Kč.
 • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork o.s. cena 18 900 Kč.
 • Ubytování i stravu si účastníci hradí sami na místě v hotovosti. Skupina si společně vaří.

Uzávěrka přihlášek: 1. 10. 2015 ZMĚNA 10. 1. 2016 Do výcviku, resp. k přijímacímu pohovoru, je stále možné se přihlásit.

Související odkazy:


Výcvik byl pro mne neocenitelný - v osobní rovině, to se odrazilo i v rovině profesní. Má smysl, strukturu, náboj… Eva je citlivá, naslouchající, dokáže „číst mezi řádky“. Michal to je neustálý proud nápadů a inspirace.*


* pozn.: citáty jsou vybrané ze skutečných ohlasů na výcvik

 

Přihlašovací formulář

Adresa zařízení, ve kterém pracujete:
Je zařízení, ve kterém pracujete, členem ČAS?

Fakturační údaje:
Způsob úhrady (*):

pdfZávazné podmínky účasti na vzdělávacím programu ČAS(kontrolní antispamová otázka)

(*) povinné údaje