12 | 02 | 15

ČAS

Výjezd za dobrou praxí do Velké Británie

Česká asociace streetwork, o.s. v rámci projektu „Zvyšování kvality nízkoprahových sociálních služeb prostřednictvím sdílení dobré praxe ve vybraných zemích EU“ financovaného Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu vyhlašuje Výjezd za dobrou praxí do Velké Británie pro pracovníky v terénních a nízkoprahových sociálních službách.

 Výjezd za dobrou praxí včetně monitoringu dobré praxe se uskuteční formou pětidenní stáže. Počet účastníků stáže jsou 4 osoby v doprovodu odborného průvodce - pracovníka ČAS.

Komu je výjezd určen:

 • pracovníkům terénních a nízkoprahových sociálních služeb z České republiky
 • zkušeným pracovníkům (minimálně 12 měsíců praxe v oboru)

Termín výjezdu:

 • 20. - 24. 4. 2015

Program výjezdu:

Výjezd za dobrou praxí do zahraničí je realizován formou pětidenní stáže ve vybraných zařízeních (viz hostitelské organizace). Účastníci výjezdu se budou ve dvojicích či jednotlivě účastnit práce v terénu spolu s pracovníkem hostitelské organizace, zúčastní se společných diskusí a workshopů připravených hostitelskými organizacemi. Individuální přístup a setrvání více dní v terénní práci poskytne hlubší vhled do zahraniční reality. Komunikace bude vedena v anglickém jazyce. Na konci každého dne proběhne diskuse účastníků výjezdu pod vedením odborného průvodce výjezdu a shrnutí poznatků k monitoringu dobré praxe. Každý z účastníků má povinnost na základě získaných informací zpracovat do 30 dnů od ukončení výjezdu příklad dobré praxe z navštíveného zařízení (předem zadanou formou) a uspořádat prezentaci o výjezdu ve své domovské organizaci.

Hostitelské organizace:

Federation for Detached Youth Workers je organizace sdružující terénní pracovníky s mládeží; pro stážisty zajistí třídenní program v Leedsu ve spolupráci s radnicí a Leeds Community Healthcare NHS Trust. Druhou část stáže připravujeme ve spolupráci s organizací Children´s Society z Birminghamu.

Streetworkeři ve Velké Británii pracují s různorodými cílovými skupinami v rámci celé komunity, na komunitní práci bude při stáži kladen velký důraz. Dále je na programu např. celodenní „pozorovatelská mise“, kdy bude vždy jeden stážista přidělen k pracovníkovi zabývajícímu se sexuálně vykořisťovanými dětmi, ztracenými dětmi, rodinami migrantů a další. V plánu je též návštěva večerní skupiny mladých žadatelů o azyl, účast na případové konferenci, představena bude rovněž práce v oblasti kampaní, partnerství a formování politik.

Cíle výjezdu:

Cílem výjezdu je získat nové znalosti a zkušenosti z práce s vybranou cílovou skupinou v zahraničí se zaměřením na inovativní prvky, které jsou v souladu s trendy NSS v ČR a zároveň přenositelné do našeho prostředí (např. hranice anonymity klientů, práce s rodinou, rozsah a účel vedení dokumentace, práce v komunitě a další). Z toho důvodu je výjezd určen jen zkušeným pracovníkům, kteří mají přehled o aktuálním dění a trendech v oboru NSS.

Výstupy z výjezdu:

 • zpracovat zkušenosti ze stáže a její přínos pro obor NSS - zveřejnění na portálu www.streetwork.cz
 • iniciovat předávání zkušeností kolegům v rámci kmenového zařízení např. formou semináře
 • iniciovat předávání zkušeností na konferencích a seminářích pořádaných ČAS

Jak se lze přihlásit:

 • vyplněnou přihlášku spolu s motivačním dopisem (rozsah cca ½ A4) zašlete na adresu ČAS, Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1 a zároveň e-mailem na adresu: panuskova@streetwork.cz
 • termín uzávěrky pro podání přihlášky je 23. 2. 2015 ve 12 hodin
 • na základě zaslaných materiálů odborná komise ČAS vybere účastníky, kteří budou kontaktováni nejpozději 25. 2. 2015 a zároveň obdrží další podrobné informace o výjezdu

Kritéria pro výběr účastníků:

 • přednost mají pracovníci z členských zařízení ČAS
 • z jednoho zařízení se může účastnit vždy jen jeden pracovník
 • úroveň a míra motivace pro práci v oboru
 • předpoklad dalšího setrvání v oboru!
 • Anglický jazyk na velmi dobré komunikační úrovni, tím spíše, že se jedná o výjezd do Velké Británie a stážisté budou hovořit výhradně s rodilými mluvčími
 • náhradníci: při větším počtu zájemců bude stanovena skupina náhradníků v počtu 2 osob a stanoveno jejich pořadí

Organizační informace:

 • náklady na výjezd jsou hrazeny z projektu „Zvyšování kvality nízkoprahových sociálních služeb prostřednictvím sdílení dobré praxe ve vybraných zemích EU“
 • z projektu je hrazena doprava (letecky Praha - UK, místní doprava v UK), ubytování a stravné (dle sazebníku MF ČR)
 • účastníci kurzu si hradí pojištění, cestovné ze svého bydliště na letiště Václava Havla a zpět a osobní výlohy

Věříme, že výjezd pro Vás bude smysluplně stráveným časem a pomůže Vám k rozšíření přehledu v oblasti nízkoprahových sociálních služeb.

Další případné informace vám ráda sdělí Karolína Panušková, vedoucí projektu, tel.: 774 433 296, panuskova@streetwork.cz