04 | 05 | 15

ČAS

Kurz motivačních rozhovorů

Česká asociace streetwork vás zve na „Kurz motivačních rozhovorů“. Kurz 48 hod. je akreditován u MPSV. Kurz „Motivační rozhovory“ obsahuje 3 x 2 dny pro max. 16 osob.

Komu je kurz určen:

 • Pracovníkům, kteří pracují v přímé práci s klienty v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby zejména NZDM a SW.

 Termíny kurzu:

 • 1. setkání 2.-3.6.2015
 • 2. setkání 21.-22.9.2015
 • 3.setkání 25.-26.11.2015

Časy výuky:

 • 1. den 10 - 18 hod.
 • 2. den 9-17 hod.

Lektor kurzu:

PhDr. Jan Soukup, Ph.D. - psycholog a psychoterapeut. Přednáší na katedře adiktologie 1. LF UK, pracoval na Klinice adiktologie VFN (Apolinář). Absolvoval základní a lektorský výcvik v motivačních rozhovorech, výcvik v rogersovské psychoterapii a v taneční a pohybové terapii.

Anotace kurzu:

Motivační rozhovory jsou poradenským a terapeutickým přístupem zaměřeným na podporu hledání vnitřní motivace ke změně chování. Mají klinicky ověřenou účinnost a jsou využívány u problémů se závislostmi (alkohol, drogy, tabák, gambling) a v dalších oblastech (poruchy příjmu potravy, práce s mladistvými, změna nezdravých návyků aj.); jsou také účinné v prevenci vyhoření.

Osnova kurzu:

 • Změna a její předpoklady: klient jako zdroj vlastní motivace a řešení
 • Motivační rozhovory: úvod, základní principy a techniky, využití
 • Vliv pracovníka na motivaci klienta
 • Podpora motivace a sebedůvěry klienta
 • Odpor ke změně a jeho zvládání
 • Podávání informací
 • Úspěšné plánování
 • Kazuistická práce s využitím motivačních rozhovorů

Místo konání:

 • Dům světla, Praha

Podmínky pro účast na kurzu:

 • účastníci by neměli mít ve dnech kurzu další pracovní povinnosti.
 • pro úspěšné absolvování předpokládáme max. absenci v rozsahu jednoho půldne (tj. ca 4 hodiny).
 • zpracování písemné reflexe vlastní práce s klientem

Cena kurzu:

 • Cena kurzu stanovena ve výši 9 500 Kč
 • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork o.s. cena 7 500 Kč.
 • Ubytování ani stravu nezajišťujeme.

Uzávěrka přihlášek: 12. 5. 2015


Kurz předčil má očekávání, informace jsou praktické, využitelné při práci s uživateli. Lektor je profesionál, který ví, jak předat své zkušenosti. Příjemné vystupování, barva hlasu, atmosféra.
* pozn.: citáty jsou vybrané ze skutečných ohlasů na seminář
 

Přihlašovací formulář

Adresa zařízení, ve kterém pracujete:
Je zařízení, ve kterém pracujete, členem ČAS?

Fakturační údaje:
Způsob úhrady (*):

pdfZávazné podmínky účasti na vzdělávacím programu ČAS(kontrolní antispamová otázka)

(*) povinné údaje