09 | 10 | 14

MUDr. Nataša ŠKÁRKOVÁ

Telefon 736 490 178

Email skarkova@terapie.info, n.skarkova@seznam.cz

www.terapie.info

Aktuální pracoviště

  • Národní 11, 110 00 Praha 1

Vzdělání, profesní praxe

  • 3. LF UK Praha, 2 atestace v oboru psychiatrie, funkční specializace v psychoterapii. Výcviky - skupinová psychoanalytická terapie a KBT.

Praxe:

  • DPS Ondřejov (1993-2012), Terapie.info (2012-dosud)

Supervizní vzdělání

  • Případová supervize ČAS (196 hodin)

Dopravní dostupnost (kraje)

  • Praha