26 | 08 | 14

ČAS

Další verze návrhu zákona zveřejněna

MPSV zveřejnilo další verzi návrhu zákona o sociálních pracovnících, ke kterému se ČAS a zástupci členských organizací obsáhle vyjadřovali. Některé podnětné návrhy ČAS byly do návrhu zapracovány. Zástupci ČAS se také účastnili konzultačních dnů časopisu Sociální práce/Sociálná práca, ze kterého také přinášíme zápis. Na setkání časopis usiloval o společné stanovisko střešních organizací, což se však nepodařilo zajistit.

 K materiálu návrhu zákona předkládaném MPSV se můžete vyjadřovat do 30. 9. 2014. Připomínky ke konkrétním pasážím lze vložit zde a obecné připomínky, tj. nikoli ke konkrétním ustanovením, zde.

Přílohy ke stažení: