22 | 08 | 14

StreetWork.cz

Terénny sociálny pracovník

Do nášho tímu v Mládeži ulice (www.mladezulice.sk) hľadáme človeka, ktorého čaká príležitosť stáť pri zrode novej oblasti terénnej sociálnej práce na Slovensku – práci s mládežou v ohrození radikalizácie postojov, názorov a správania.

Čo vás čaká:
- krátkodobá stáž v Nemecku a Rakúsku v organizáciách pracujúcich s futbalovými fanúšikmi
- účasť na športových podujatiach, najmä futbalových zápasoch
- účasť na pochodoch a obdobných podujatiach, kde sa cieľová skupina nachádza
- zúčastnené pozorovanie a využitie iných výskumných metód
- vedenie diskusných skupín s expertmi a expertkami
- tvorba metodík

Čo očakávame:

- osobná zrelosť, poznanie samého seba (svojich možností, hraníc)
- vysoko rozvinutá schopnosť rozoznania toho “čo sa práve teraz v skupine deje”
- dobrá fyzická kondícia a zdravotný stav
- základy projektového manažmentu a výskumu
- ochota cestovať po Slovensku
- odvaha a viera v to, že má zmysel a potenciál tento typ práce (v zahraničí existujúci)
- vysokoškolské vzdelanie (prioritne v odbore sociálna práca)

Pokiaľ máte záujem, pošlite nám prosím svoj životopis a motivačný list (v ktorom prosím zdôvodníte, na základe čoho usudzujete, že spĺňate naše očakávania) na adresu info (zavinač) mladezulice.sk do 31.8.2014