05 | 08 | 14

NZDM v Blansku (Klub PVC Blansko)

Kontaktní a poradenská pracovnice / pracovník

Společnost Podané ruce, o.p.s. Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC Blansko vypisuje výběrové řízení na dvě pozici Kontaktní a poradenská pracovnice / kontaktní a poradenský pracovník.

Pracovní náplň:
 • kontaktní práce a poradenství v zařízení i na ulici (streetwork)
 • sociálně pedagogická činnost s cílovou skupinou
 • realizace programů specifické sociální prevence a volnočasových aktivit
 • spolupráce s návaznými službami a institucemi
 • vedení příslušné dokumentace a další administrativně - technické činnosti
Nízkoprahový klub (NZDM) je určen pro dospívající a mladé dospělé ve věku 13 - 26 let, kteří se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Program funguje 13 let a má dobré jméno mezi programy svého typu v rámci ČR.

Nabízíme:
 • zaměstnání na HPP 1,0 a 0,6 úvazek na dobu určitou do 31.12.2014 (s možností prodloužení)
 • zajímavou a kreativní práci
 • časovou flexibilitu, oděvní volnost
 • možnost seberealizace a uplatnění svých nápadů
 • další profesní vzdělávání
 • zázemí profesionálního týmu a etablované organizace
 • práci pod supervizí a odborným vedením
 • platové rozmezí 8.000 - 15.000 Kč čisté mzdy (podle vzdělání a délky praxe)
Požadujeme:
 • schopnost komunikace s cílovou skupinou, porozumění a respekt k dospívajícím
 • schopnost týmové i samostatné práce
 • časovou flexibilitu (práce i v podvečer)
 • potřebu vzdělávat se a profesionálně růst
 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost
 • VŠ, VOŠ vzdělání v sociální, psychologické nebo pedagogické oblasti, splnění požadavků na sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • dobrou uživatelskou znalost práce na PC
 • další specifické dovednosti a znalosti, které můžete předávat uživatelům i zařízení, jsou výhodou
Životopis a motivační dopis zasílejte do 21.8.2014 na e-mail: nzdm.blansko@podaneruce.cz

Požadovaný nástup: září 2014
Informace a dotazy: nzdm.blansko@podaneruce.cz, 721 838 077, kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Guryčová
K ústnímu pohovoru, který se bude konat do konce měsíce srpna 2014, pozveme pouze vybrané kandidáty. Dále si vyhrazujeme právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici v případě, že uchazeči nenaplní očekávání organizace.
Více informací o organizaci můžete nalézt na adrese: www.pvcklub.podaneruce.cz, www.podaneruce.cz.