15 | 04 | 14

ČAS

Oznámení výsledku výběrového řízení

Národní vzdělávací fond o.p.s. - CEKAS, Česká asociace streetwork, o.s. a Česká asociace streetwork, o.p.s. vyhlašují výsledky výběrového řízení na pracoviště s tréninkovými pracovními místy pro uživatele nízkoprahových služeb 16 - 25 let (dál jen část aktivity) v rámci projektu „Streetwork pro děti a mládež“.

Na výzvu reagovalo a výběrového řízení se zúčastnilo 6 organizací. Výběrová komise (složena ze zástupců zadavatelů nabídky a externího odborníka) posoudila a bodově ohodnotila došlé nabídky.

Hlavními hodnotícími kritérii byla: originalita nabídky, potřebnost nabídky v rámci regionu, provázanost TPM na sociální služby, a možnosti kofinancování realizace z dalších zdrojů.

 Výsledek výběrového řízení

Podpořené organizace:

  • Liga, o.p.s. a Aperkom, o.p.s.
  • Šance pro tebe, o.s.

První náhradník:

  • Tripitaka, o.s. a DROM, Romské středisko Brno

Nepodpořené organizace:

  • Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka Ústí nad Labem
  • Diakonie České církve evangelické - Středisko Vsetín
  • První Férová, o.p.s. a Maminky dětem, o.s.

Podpořené organizace budou v nejbližší době kontaktovány ve věci dalšího postupu. První náhradník bude kontaktován v případě, že nedojde k uzavření smlouvy o spolupráci s některou z podpořených organizací.

Po zahájení realizace části aktivity, budeme dále kontaktovat organizace, které jsme v této části nepodpořili s výzvou k jednání o realizaci části aktivity - etapa III (2 obchody - zahájení realizace 2015).

Za všechny nabídky děkujeme!

V Praze dne 15.4.2014

Irena Tomešová (NVF) a Jakub Šlajs (ČAS)