19 | 11 | 14

ČAS

Seminář k procesu sebehodnocení

ČAS vás zve na vzdělávací Seminář k procesu sebehodnocení pro poskytovatele nízkoprahových a sociálních služeb. Jednodenní seminář (8 hod.) pro max. 16 osob.

Anotace semináře:

 • během jednodenního semináře budou účastníci/účastnice proškoleni v metodice sebehodnocení a následně budou schopni sebehodnocení samostatně realizovat ve svých týmech a službách
 • metodika sebehodnocení je určena členským i nečlenským zařízením České asociace streetwork
 • sebehodnocení - smysluplný, jednoduchý a účelný nástroj pro měření kvality a efektivity sociální služby; také se jedná o měřítko, zda se služba ubírá správným směrem
 • sebehodnocení je příležitostí jak na každodenní postupy v práci s klientem pohlížet i z jiných perspektiv
 • během sebehodnocení se objevují myšlenky, na které není obvykle čas a prostor
 • sebehodnocení reflektuje přímou klientkou práci týmu a dává ji do souvislosti s nejobecnějšími principy sociální služby (poslání služby, veřejný závazek, cílová skupina… )
 • zřetel je kladen především na kvalitu intervencí směrem k uživatelům sociální služby a míru používaných dovedností pracovníků/pracovnic v přímé práci

 Termín semináře:

 • 8. 12. 2014

Výuka:

 • 10 - 18 hod.

Lektoři kurzu:

Mgr. et Mgr. Martin Svoboda

 • postupně vystudoval pedagogiku, sociologii a obor gender studies
 • absolvoval kurzy Komplexní krizové intervence, Psychiatrického minima a Motivačních rozhovorů
 • absolvoval Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik - psychodynamický přístup
 • posledních osm let pracuje v sociálních službách - zejména drogových
 • pracuje pro ČAS jako hodnotitel Kvality sociálních služeb
 • bydlí v Pardubicích

PhDr. Zdena Filípková

 • vystudovala sociální práci a speciální pedagogiku
 • od r. 2006 pracuje v Proxima Sociale o.p.s. (kontaktní sociální pracovník v nízkoprahovém klubu Krok, regionální koordinátorka nízkoprahových služeb pro děti a mládež, koordinátorka a lektorka probačního programu)
 • v rámci ČAS se podílela na projektu Streetwork Online a Sebehodnocení soc. služby; je hodnotitelkou kvality ČAS
 • vedla tým, který pro PMS ČR vytvářel nový probační program pro mladistvé pachatele

Místo konání:

 • Salesiánské středisko mládeže, Praha
 • K dispozici káva, čaj.
 • Strava zajištěna není.

Cena semináře:

 • Cena kurzu stanovena ve výši 1 700 Kč.
 • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork o.s. cena 1 400 Kč.

Uzávěrka přihlášek: 18.11.2014 STÁLE VOLNÁ MÍSTA

Přihlašovací formulář

Adresa zařízení, ve kterém pracujete:
Je zařízení, ve kterém pracujete, členem ČAS?

Fakturační údaje:
Způsob úhrady (*):

pdfZávazné podmínky účasti na vzdělávacím programu ČAS(kontrolní antispamová otázka)

(*) povinné údaje