25 | 03 | 14

ČAS

Seminář Romský svět - Romaňi luma

Česká asociace streetwork, o.s. vyhlašuje vzdělávací seminář Romský svět - Romaňi luma. Seminář je akreditován u MPSV - č. akreditace 2013/0746-PC/SP/VP. Dvoudenní seminář (16 hod.) pro max. 20 osob je určen pracovníkům v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby, spíše těm, kteří v sociálních službách působí kratší dobu studentům, kteří se o danou oblast zajímají a zároveň vykonávají v NZDM či SW praxi.

 Termín semináře:
 • 6. - 7. 10. 2014
 • 1. den: 10 - 18 hod.: Romové - historie, základy romštiny, etnická specifika a sociální práce
 • 2. den: 9 - 17 hod.: Sociální práce v romské komunitě, kazuistiky, nácvik konkrétních situací z praxe

Lektorka kurzu:

Mgr. Iva Pellarová

 • vystudovala PEDf UK, obor speciální pedagogika, na Jazykové škole v Praze studovala romštinu u Dr. Mileny Hübschmannové.
 • Romům se věnuje od roku 1986.
 • Jako sociální pracovnice v romském terénu je činná od roku 1994.
 • Kromě lektorování se věnuje metodickému vedení nízkoprahových zařízení a terénních programů.

Anotace semináře:

 • Seminář obsahuje základní informace o romském etniku, historii a jeho specifikách včetně základů romského jazyka, které jsou využitelné v běžné praxi.
 • Druhá část semináře je věnována konkrétním metodám sociální práce, které je možno efektivně využívat při práci s touto cílovou skupinou včetně kazuistik a nácviků konkrétních situací.
 • Každý účastník obdrží skripta, pracovní listy a kazuistiky.

Místo konání:

 • Dům světla, Praha

Cena kurzu:

 • Cena kurzu stanovena ve výši 2 400 Kč .
 • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork o.s. cena 1 800 Kč.
 • K dispozici káva, voda, čaj.

Uzávěrka přihlášek: 15. 9. 2014

Přihlašovací formulář

Adresa zařízení, ve kterém pracujete:
Je zařízení, ve kterém pracujete, členem ČAS?

Fakturační údaje:
Způsob úhrady (*):

pdfZávazné podmínky účasti na vzdělávacím programu ČAS(kontrolní antispamová otázka)

(*) povinné údaje