18 | 02 | 14

ČAS

Odborná stើ (dvoudenní) - OPLZZ

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPLZZ „Podpora dalšího vzdělávání pracovníků nízkoprahových sociálních služeb“, CZ.1.04/3.1.03/A7.00089 vyhlašuje nabídku krátkodobé odborné stáže „Odborná stáž (dvoudenní) - Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům“. V rámci projektu „Podpora dalšího vzdělávání pracovníků nízkoprahových sociálních služeb“ nabízíme dvoudenní stáž pro max. 6 vybraných osob z řad začínajících pracovníků mimopražských nízkoprahových sociálních služeb. Stáž je určena pro pracovníky s praxí max. 2 roky. Stáž proběhne v Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům - Jaroměř.

Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům - je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, zařízení je členem České asociace streetwork, o.s.

 Cílová skupina:

  • NZDM Klub Malého Bobše - cílová skupina: děti od 6 do 14 let
  • SAS ambulance a terén - cílová skupina: rodiny s dětmi od 1 do 18 let
  • http://www.milicak.cz/

Cíl stáže:

  • umožnit začínajícím pracovníkům sebrat zkušenosti a získat vhled do provozu sociální služby osvědčeného poskytovatele
  • inspirovat účastníky novými postupy poskytovatelů sociálních služeb v zařízeních, která jsou garancí kvality a dobré praxe
  • seznámit začínající pracovníky s metodickými postupy a umožnit jim reflexi a srovnání
  • motivovat pracovníky k další práci v nízkoprahových sociálních službách

Struktura stáže:

Skupina bude po dobu stáže provázena koordinátorem stáže.

1. den
9:30 - 12:00 úvodní setkání - seznámení s organizací a jejím chodem (představení služeb, seznámení se směrnicemi zařízení, práce s databází, nahlédnutí do složek klientů)
12:00 - 12:30 - přestávka na oběd
12:30 -15:30 - přímá práce s klienty NZDM - děti a mládež ve věku 6 - 14 let (náplň práce pracovníků NZDM, doučování + doučování na PC, klubové aktivity - tanec, hry, výtvarné a rukodělné aktivity)
15:30 - 16:00 - evaluační setkání

2. den

10:00 - 12:00 - seznámení s ambulantní formou služby SAS (náplň práce ambulantních pracovníků, nahlédnutí do složek klientů, přímá práce s klienty v ambulanci, zápis docházky klientů do databáze + prostor pro případné dotazy)
12:00 - 12:30 - přestávka na oběd
12:30 - 16:00 - seznámení s terénní formou služby SAS - (náplň práce terénních pracovníků, přímá práce s klienty v jejich přirozeném prostředí + zápis docházky klientů do databáze, prostor pro zodpovězení dotazů)
16:00 - 17:00 - závěrečné evaluační setkání - diskuse a shrnutí poznatků účastníků výjezdu pod vedením koordinátora stáže

Uvedené časy jsou orientační.

Každý účastník stáže získá certifikát o jejím absolvování. Povinností každého účastníka bude vypracování výstupu - zprávy ze stáže (v rozsahu max. 1 strany A4), a to do 14 dnů po jejím skončení. Ve zprávě zhodnotí přínos stáže pro svou odbornou praxi resp. pro své kmenové zařízení.

Termín stáže:

  • 15. - 16. 4. 2014

Organizační informace:

Náklady na ubytování (1 noc) stážistů budou hrazeny z projektu „Podpora dalšího vzdělávání pracovníků nízkoprahových sociálních služeb“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ESF. Dopravu na místo stáže a stravování si účastníci hradí na vlastní náklady.

Termín uzávěrky pro podání přihlášky: 25. 3. 2014

Organizátor:

Česká asociace streetwork, o.s. (Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00) za podpory projektu „Podpora dalšího vzdělávání pracovníků nízkoprahových sociálních služeb“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ESF.

Kontaktní osoba:

Klára Šmejkalová
Koordinátorka projektu OPLZZ
Tel. 774 913 776
smejkalova@streetwork.cz

Přihlašovací formulář

Adresa zařízení, ve kterém pracujete:
Do jaké kategorie spadáte dle zákona o soc. službách:Je zařízení, ve kterém pracujete, členem ČAS?

pdfZávazné podmínky účasti na kurzu OPLZZ(kontrolní antispamová otázka)

(*) povinné údaje