09 | 12 | 13

StreetWork.cz

Sociálny pracovník / projektový administrátor

KASPIAN vypisuje výberové konanie na pozíciu sociálneho pracovníka a projektového administrátora do Nízkoprahového klubu pre deti a mládež v Bratislave.

Viac informácii

Kontakt: kaspian@kaspian.sk