09 | 12 | 13

StreetWork.cz

Koordinátor klubu KASPIAN / fundraiser

KASPIAN vypisuje výberové konanie na pozíciu sociálneho pracovníka  a fundraisera do Nízkoprahového klubu pre deti a mládež v Bratislave. Viac informácii
Kontakt: kaspian@kaspian.sk