17 | 06 | 13

Seminář Streetwork online - práce online

Česká asociace streetwork, o. s. si vás dovoluje pozvat na seminář v rámci projektu Streetwork Online (SWOL) „JDIDOKLUBU.CZ - PRÁCE ONLINE“. Jednodenní workshop pro cca 10 osob je určen pro především pro pracovníky z NZDM a terénní pracovníky pracující s cílovou skupinou děti a mládež, kteří mají chuť zapojit se do našeho projektu. Smyslem semináře je seznámit vás s naším portálem jdidoklubu.cz, naučit vás s ním zacházet a rozšířit případně naše řady o dobrovolníky - online streetworkery a zapálené přispěvatele a vylepšovatele portálu jdidoklubu.cz. Seminář připravujeme společně s Linkou bezpečí.

V rámci semináře se dozvíte:

 • Jak pracovat s portálem jdidoklubu.cz jako efektivním nástrojem pro komunikaci s našimi (vašimi) klienty a mezi sebou
 • Základy online komunikace, seznámení se s problematikou krizové komunikace
 • Jaká je naše nabídka ohledně zapojení se do projektu

Lektory jsou online pracovníci projektu:

 • Lenka Čuprová - Klub Likusák Brno
 • Jan Vališ - Klub Vrtule Praha
 • Eliáš Molnár - streetwork YMCA Praha
 • Roman Želonka - Klub 3NYTY Havířov
 • Jiří Kocourek - Česká asociace streetwork
a pracovník Linky bezpěčí:
 • Michal Kniha - Sdružení Linka bezpečí

Program:

9:00-9:30 Úvod, smysl projektu, plán semináře…
9:30-12:00 Linka bezpečí - online komunikace, krizové situace - seznámení s problematikou
12:00-13:00 oběd
13:00-13:30 Základy k e-mail poradenství a chatu, další poznatky z absolvovaných kurzů
13:30-14:30 představení portálu, metodika, struktura portál
14:30-16:00 články, galerie….jak se s tím pracuje; pohled klienta a pohled pracovníka. Praktické vyzkoušení.
16:00-16:15 závěr - jaká je naše nabídka … vaše poptávka…

Termín konání semináře:

 • středa 26. června 2013 v čase 9.00 - 16.15.

Místo konání:

Cena:

 • Seminář hradí plně ČAS z projektu SWOL. Na vás je dopravit se na místo. Občerstvení ani ubytování nezajišťujeme.

Přihlášku (pouze přihlášku) pošlete na adresu kocourek@streetwork.cz nejpozději do 24. června 2013 (do 12 hodin). Vaší účast potvrdíme obratem.