21 | 10 | 06

Chat s osobností

 Předseda České asociace streetwork Jindřich Racek odpovídal na vaše otázky na chatu České televize.
Dozvíte se zde o informační kampani Nízkoprahových klubů pro děti a mládež, o práci streetworkera, několik zajímavostí z osobního života a samozřejmě i něco navíc.

Přečtěte si záznam chatu!--jk --