16 | 09 | 13

ČAS

Konferenční sborník 2013

Konference Nízkoprahové programy 2013 měla bohatý program, který byl naplněn celou řadou zajímavých prezentací a diskusních bloků. Z prezentací přednášejících vzniká tento elektronický Konferenční sborník.

Příspěvky jsou duševním vlastnictvím autorů. Pokud je budete používat, zachovejte postup obvyklý při citacích odborných materiálů. Uveďte autora a místo, kde byl příspěvek prezentován.

 1. Mgr. Alžběta Benčová /HoSt Home Start ČR/ - Terénní a dobrovolnická práce s ohroženou rodinou - ke stažení
 2. Dr. Dagmar Brüggemann /Jugendberatung und Jugendhilfe e.V. (Německo)/ - Aplikační místnosti - zahraniční zkušenosti - ke stažení část 1 část 2
 3. Mgr. Lenka Čuprová, Mgr. Zuzana Šťastná /Ratolest Brno, o.s./ - Několik terénů „pod jednou střechou“ - Specifika různých typů terénní práce pro děti a mládež - link
 4. Markéta Foltýnková /Lačhe Čhave, o.s./ - Dítě cizinec jako klient NZDM a terénní práce v sociálně vyloučených vietnamských rodinách - ke stažení
 5. Markéta Foltýnková /Lačhe Čhave, o.s./ - Lidská práva a ohrožené osoby - ke stažení
 6. Mgr. Markéta Grecmanová, Mgr. Markéta Pěgřímová, Bc. Jaroslava Honusová /Bílý nosorožec, o.p.s./ - Činnost organizace Bílý nosorožec, o.p.s. v sociálně vyloučených lokalitách - ke stažení
 7. Mgr. Andrea Hugáňová, PhD., Mgr. Pavol Ščasný /Združenie STORM (SK), Kaspian OZ (SK)/ - Rodinné poradenstvo na Slovensku v kontexte nízkoprahových služieb (reflexia na výskumnú štúdiu) - ke stažení
 8. Mgr. Katarína Chovancová, PhD. /Združenie STORM (SK), Kaspian OZ (SK)/ - Reflexia na výskum medzi injekčními užívateľmi drog programu KROK VPRED - ke stažení
 9. Bc. Jiří Kocourek /Česká asociace streetwork, o.s./ - Streetwork online - ke stažení
 10. Mgr. Helena Kotová, Mgr. Jan Neudert /PVC Blansko, Podané ruce o.s./ - Mladí a bez domova (Práce s mladými bezdomovci v rámci Nízkoprahového klubu pro děti a mládež) - ke stažení
 11. Mgr. Veronika Křížková, Mgr. Květa Šejnohová /Ratolest Brno, o.s./ - Metody práce s dětmi předškolního věku - ke stažení
 12. Ing. Iveta Kuczerová, Bc. Jana Musiolková, Vít Goryl, DiS. /Kontakt Karviná, terénní program/ - Blíže potřebným lidem v Karviné - Novém Městě - ke stažení
 13. Bc. Roman Máca /Národní centrum bezpečnějšího internetu/ - Bezpečnost uživatelů sociálních sítí - ke stažení
 14. Bc. Jana Macková, Mgr. Lenka Kulichová /o.s. Salinger, Nové Město nad Metují/ - Situace NZDM v Královéhradeckém kraji aneb jak peníze hýbou krajem - ke stažení
 15. Mgr. Dagmar Medňanská, Bc. Barbora Pipášová /STŘED, o.s./ - Pošli matku na terapii - ke stažení
 16. Mgr. Michaela Píšová, Dana Lišková, DiS. /Ratolest Brno, o.s./ - Práce, škola, bydlení a dluhy v NZDM - ke stažení
 17. Antonín Plachý /Armáda spásy/ - Prevence bezdomovectví - prostupné bydlení - ke stažení část 1, část 2
 18. Mgr. Gabriela Sčotková, Aleš Strnad, DiS. /Naděje, o.s./ - Sociální vyloučení - terénní práce s osobami bez přístřeší se specifickými potřebami s provázaností na pobytovou službu - ke stažení
 19. Mgr. Ivana Štefková, Mgr. Jana Škodová, Mgr. Martin Novák /Neposeda, o.s./ - Komunitní terénní program - rozjezd - ke stažení
 20. Mgr. Martina Švadlenková, Monika Škvrnová, DiS. /Šance pro Tebe, o.s./ - Spolupráce terénních programů se zainteresovanými subjekty na malé obci - ke stažení
 21. Graeme Tiffany /Nezávislý konzultant vzdělávání (Velká Británie)/ - Streetwork ve věku úspor: vyžaduje nová sociální realita nové způsoby myšlení a konání? - ke stažení
 22. Adelaïde Trousselard /Dynamo International (Belgie)/ - Sociálně právní ochrana dětí - ke stažení
 23. Bc. Jakub Václavů /Ponton, o.s./ - Ghett out ze Šikmé plochy - ke stažení
 24. Bc. Hana Viktorová, DiS. /Terénní program, Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy/ - Terénní práce v prostředí pracovního vykořisťování a obchodu s lidmi - ke stažení
 25. Mgr. Kateřina Volfová /o.s. Ponton/ - Fotodokumentace v NZDM aneb stačí klientův souhlas s focením? - ke stažení
 26. Bc. Tomáš Žák, Bc. Roman Kunc /o.s. Prostor/ - Klienti na pomezí NZDM a adiktologických služeb - ke stažení

Všechny prezentace jsou ve formátu pdf. Pro stažení souboru použijte pravé tlačítko myši a zadejte Uložit /odkaz/ jako. Pro prosté zobrazení stačí kliknut na odkaz. Pro návrat zpět klikněte ve svém prohlížeči na šipku vlevo.