08 | 07 | 13

ČAS

Uspořte náklady na IT technologie

Česká asociace streetwork, o.s. se stala uživatelem produktů organizace TechSoup Česká republika, která zajišťuje neziskovým organizacím přístup ke softwaru a technologiím, bez kterých si běžnou práci již nedokážeme představit a tak jsme Vás, co o této skvělé možnosti ještě nevíte, o tom chtěli informovat.

 Softwarový dárcovský program TechSoup ČR zajišťují Nadace VIA, Nadace Charty 77 - Konto Bariéry a Sdružení VIA. Registrace je zdarma na uvedených stránkách organizace. Nezisková organizce pak musí naplňovat tzv. kritéria oprávněnosti, mezi které patří povaha právní subjektivity. Darovaný software je totiž určen občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem, nadacím a nadačním fondům aj..

TechSoup byl založen již v roce 1987 jako vzdělávací projekt k informačním technologiím a nyní je významnou organizací, která podporuje filantropické aktivity po celém světě. Na svých stránkách uvádí, že produkty, které Techsoup poskytuje, využívá již 87.000 organizací.

K registraci, kterou je třeba podstoupit, abyste mohly dary například v podobě kancelářských aplikací získat, budete potřebovat aktuální zřizovací dokumenty organizace (např. stanovy, statut, zřizovací listinu atp.), doklad o tom, kdo je statutárním zástupcem organizace a podepsané čestné prohlášení týkající se daně z příjmů právnických osob. Oprávněné organizace získávají nárok objednávat si v dvouletých cyklech určitý počet produktů. Nabídka je to mimořádně výhodná. Tak například za balík kancelářských programů zaplatíte namísto 6ti tisíc jen necelou pětistovku. Za operační systém necelé dvě stovky. V době, kdy peněz není nazbyt, je nakupovat skrze TechSoup výhodné - doporučujeme.


Jakub Šlajs
Manažer projektu Streetwork pro děti a mládež, fundraiser