Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php on line 364

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/joomla.php on line 715

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 229

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 230

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 231

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 232

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 233
StreetWork - Projekt Streetwork pro děti a mládež

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

19 | 04 | 13

ČAS

Projekt Streetwork pro děti a mládež

       
VILLUM FOUNDATION a VELUX FOUNDATION
 CEKAS
 Národní vzdělávací fond
 Česká asociace streetwork


Podpora sociální práce s ohroženými dětmi a mládeží se zaměřením na trénink v pracovních dovednostech

(obchůdky - sociální podnikání) a na mobilní terénní práci ve vyloučených lokalitách.Na přelomu roku 2012 a 2013 získal CEKAS, jedna ze sekcí Národního vzdělávacího fondu, v partnerství s Českou asociací streetwork velký projekt zaměřený na rizikové děti a mládež. Projekt nám přidělily a velkoryse ho financují dánské The Velux Foundations. Je pro nás příjemné vědomí, že jsme uspěli mezi více než 200 podanými žádostmi.


VILLUM FOUNDATION a VELUX FOUNDATION

VILLUM FOUNDATION a VELUX FOUNDATION jsou neziskové nadace, které vytvořil Villum Kann Rasmussen, zakladatel VELUX Group a dalších subjektů v rámci VKR Group, jejichž posláním je “přinášet světlo, čerstvý vzduch a lepší prostředí do každodenního života lidí”. Nadace mezi jiným podporují sociální iniciativy, kulturní projekty a projekty životního prostředí a udržitelnosti v Dánsku a dalších evropských zemích.

Doba realizace projektu: 1. duben 2013 - 31. březen 2017

Hlavní aktivity projektu

Aktivity jsou zaměřeny na sociálně vyloučené a odlehlé lokality, popř. na rychle vyrůstající předměstí velkých měst, která vykazují rysy sociálního vyloučení.

Aktivita č. 1: Sociální podnikání - síť charitativních obchodů s tréninkovými místy pro cílovou skupinu 16 - 25 let

Budování sítě charitativních obchodů bude zahájeno v Praze a o rok později v Brně. Další místa pro obchody budou vybrána později podle reálné situace a potřeb.

Aktivita č. 2: Mobilní poskytování sociální práce ve vyloučených lokalitách a odlehlých místech pro cílovou skupinu 6 - 20 let a jejich rodiny

Během prvních měsíců projektu budou vybrány oblasti pro mobilní terénní sociální práci orientovanou na děti a mládež ve vyloučených a odlehlých lokalitách, kde by mohlo být neefektivní budovat kamenná zařízení.

Aktivita č. 3: Průběžná podpora udržitelnosti aktivit projektu - fundraising a lobbing zaměřený na samosprávu a státní správu

Bude vyškolen a zaučen fundraiser/lobbista v profesionálním získávání prostředků a podpory u úředníků samosprávy a státní správy včetně zprostředkování informací o aktuálních sociálních potřebách vyplývajících z terénní práce.

Cílové skupiny projektu

V Aktivitě 1 se projekt zaměřuje na mladé lidi od 16 do 25 let, kteří selhávají ve svých rolích ve škole, zaměstnání, opustili školu před dokončením, opouštějí původní rodinu, popř. dětský domov, aniž by měli vytvořeno vlastní zázemí. Typické znaky: nedostatečné pracovní a sociální návyky (problémy s docházkou včas, s důsledností v soustředěné činnosti, s komunikací s jinými lidmi, hlavně autoritami), pouze základní vzdělání, což přináší značné znevýhodnění na trhu práce. Nabízené řešení projektu: tréninková místa pro znevýhodněné klienty.

V Aktivitě 2 se projekt zaměřuje na děti a mládež ve vyloučených lokalitách od 6 do 20 let, které se toulají po okolí, chodí za školu, postupně začínají s konzumací alkoholu i drog. Tato skupina je znevýhodněná v přístupu k sociálním službám (streetwork, poradenství), jež se koncentrují především ve městech. Nabízené řešení projektu: zpřístupnění sociálních služeb a poskytnutí preventivních vzdělávacích programů klientům.

Cíle projektu

Situace v České republice v oblasti práce s ohroženými dětmi a mládeží má dva zásadní nedostatky:

1) nedostatečnou státní a komunitní podporu preventivní práce s těmito klienty, která by s použitím moderních metod zvyšovala jejich šanci se uchytit na trhu práce a žít běžný život;

2) v ČR roste počet vyloučených a odlehlých lokalit, ve kterých jsou klienti hendikepováni v přístupu k sociálním službám (streetwork, poradenství), které se koncentrují ve městech.

Projekt si klade následující dva základní cíle, jejichž dosažením chce přispět k zavedení nových přístupů, které napomohou tuto situaci řešit.

Aktivita 1: Cílem je, aby klienti prostřednictvím tréninkových míst získali zkušenost se zaměstnáním, základní návyky a potřebnou praxi pro zvýšení šance na další uplatnění na trhu práce.

Aktivita 2: Cílem je v ČR zpřístupnit sociální služby klientům ve vyloučených lokalitách formou mobilního streetworku zaměřeného na děti, mládež a jejich rodiny.

Očekávané výsledky projektu

Aktivita 1: Fungující síť 6 obchodů jako sociálních firem a prostřednictvím ČAS a metodické podpory NVF šíření know-how (metodiky a odborná garance, zaškolení apod.) do dalších regionů.

Aktivita 2: Poskytování mobilní sociální práce ve vybraných lokalitách v Čechách a na Moravě s využitím vypracovaných metodik a zaškolených pracovníků - transfer praxe do dalších regionů.

Aktivita 3: Práce se státní správou a samosprávou za účelem zajistit další financování jak sociálních podniků, tak mobilní terénní práce, která byla zavedena v rámci projektu.