12 | 11 | 12

Kompetence pracovníků NZDM

 Začátkem letošního roku se někteří z vás účastnili výzkumu „Problematika kompetencí pracovníků nízkoprahových zařízení pro děti a mládež“. Toto dotazníkové šetření bylo součástí mé bakalářské práce. Obhajoba dopadla výborně, takže je konečně na čase seznámit vás s výsledky. Text jsem dodatečně upravoval, aby byl jazykově vhodný pro prostředí portálu, ale i tak zřejmě někde zůstane lehce strohý tón akademického prostředí. I přesto doufám, že výzkum bude pro vás vítaným zdrojem informací a že se díky němu dozvíte něco sami o sobě.

V práci jsem se snažil charakterizovat profesní a osobností kompetence pracovníků nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM) a především popsat, jaké kompetence reálně uplatňují ve své práci a jaké širší (sociální, hodnotové a motivační) faktory charakterizují osoby, které se v této oblasti společenské praxe profesně realizují. V teoretické části jsem z dostupné literatury sestavený profil kompetencí pracovníka nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Pro lepší názornost jsou dané kompetence rozdělené na osobnostní a profesní (odborné). Teoretickou část zde neuvádím. Praktická část práce tyto teoretické poznatky prověřuje přímo u pracovníků NZDM. Výsledkem práce je tedy kompetenční model potvrzený samotnými pracovníky NZDM, který se promítá do doporučení směřujících ke zkvalitnění nabídky vzdělávání pro pracovníky NZDM nebo třeba pro využití při výběrových řízení a hledání nových zaměstnanců.

Jiří Kocourek
kocourek@streetwork.cz