04 | 11 | 12

ČAS

Modul Skupinová případová supervize

Česká asociace streetwork, o.s. v rámci kurzu Supervize vyhlašuje pokračující modul „Skupinová případová supervize“. Modul navazuje na první část (196 hodin) kurzu supervize ČAS (Případová a týmová supervize v sociálních službách). Modul (Skupinová případová supervize) zajistí absolventům počet hodin odpovídající vstupu do druhé části kurzu s tématem Týmová supervize. Celkový počet hodin po absolvování všech tří částí (první část, navazující modul a druhá část), bude 380, což odpovídá požadavkům na vzdělání supervizora dle MPSV. Modul a druhou část kurzu je možné absolvovat samostatně.

ilustrační fotoTermíny výcvikových setkání: červen 2013, říjen 2013, únor 2014

Místo setkání: pravděpodobně Jůnův Statek, Sedlec u Prahy (bude upřesněno v lednu 2013)

Lektorský tým: Danuše Struková, Milan Kinkor (odborný garant) - výcviková setkání; Eva Vernerová, Michal Zahradník - setkání peer-skupin

Počet hodin: 90 hod. (63 + 18 + 9); 3 x 21 hodin ve výcvikových setkáních, tj. 63 hod.; 3 x 6 hodin peer-skupiny, tj. 18 hod.; 9 hodin vlastní supervizní práce (6 hodin poskytované skupinové případové supervize, 3 hod. supsup)

Cíl kurzu: prohloubení supervizních kompetencí v oblasti skupinové případové supervize (kontraktování, supervizní intervence, hodnocení, využití supervizních modelů, etická citlivost)

Obsah kurzu:

  • a) teoretické vstupy (kontraktování při práci se skupinou, supervizní intervence při práci se skupinou, hodnocení, využití supervizních modelů, etika)
  • b) praktické provádění skupinové supervize s důrazem na vyvažování vlivu (supervizor x skupina) a vyvažování intervencí (na příběh x na skupinu)
  • c) rozbor přímé supervizní práce se skupinou účastníků výcviku

Každý účastník bude ve výcvikové části supervidován ve své roli skupinového případového supervizora (práce s výcvikovou skupinou x rozbor videa), tj. min. 2, max. 4 lidi / 1 výcvik. setkání.

Při závěrečném setkání účastníci výcviku reflektují své zisky z výcviku a formulují další kroky svého supervizního rozvoje.

Cena: 17 800 Kč - (při min. 8 lidech)

Počet účastníků: min. 8, max. 12 (Při menším počtu účastníků by cena musela být navýšena.)

Způsob ukončení kurzu:

Účast na jednotlivých výcvikových aktivitách účastník zaznamenává do supervizního indexu. Potvrzení o absolvování obdrží účastník, pokud splní 90% předepsaných hodin (tj. min. 73 hodin) a všechny předepsané hodiny vlastní supervizní práce (účastník dokladuje zápisy ze supervizí).

Jak se přihlásit

Vyplněnou přihlášku (níže), strukturovaný profesní životopis a motivační dopis zasílejte do 15. 12. 2012 na adresu zikmundova@streetwork.cz. Absolventi první části kurzu supervize ČAS ukončeného v září 2012 nemusí zasílat CV ani motivační dopis, pouze přihlášku. O přijetí nebo nepřijetí do kurzu budete informováni do 15. ledna 2013. Podmínkou přijetí je absolvování základního supervizního kurzu o min. rozsahu 120 hod.