09 | 01 | 13

ČAS

Setkání Supervizní skupiny VI

Máte pocit, že se toho hodně naučíte na supervizi?
Baví Vás supervizně pracovat případově či na dalších tématech?
Říkáte si, že by supervize mohla být častěji?
Nemáte supervizi nebo Vás její aktuální podoba ve Vašem zařízení úplně neuspokojuje a přivítali byste další profesní podporu?

Nyní máte skvělou a moderní možnost:

 • zúčastněte se supervizní skupiny pod vedením akreditovaných supervizorů
 • máte příležitost, jak odborně růst, učit se a být prospěšnější Vašim konkrétním klientům
Česká asociace streetwork, o.s.
vyhlašuje
pro pracovníky
v sociálních službách
(8 hodin účasti na supervizní skupině, lze započítat do vzdělávání dle MPSV)

Supervizní skupina

Setkávání polootevřené supervizní oborové skupiny ČAS jsou určena k řešení:

 • ilustrační fotopřípadové supervize
 • metodického nastavení služby
 • metod přímé práce s klientem či týmem
 • řešení obtížných situací
 • modelování a trénink

Účastníci se v rámci setkání mohou seznámit s různými supervizními metodami, možnostmi metodického řešení situací, případy a tématy, které účastníci sami přináší, mohou započít proces dlouhodobého rozvoje osvojováním nástrojů supervize.

To vše v prostředí bezpečné, poučené a angažované polootevřené skupiny profesionálů.

Setkání probíhají skupinovou formou pro max. 10 lidí.

Supervizní skupina je určena:

 • kontaktním pracovníkům, zdravotníkům, sociálním pracovníkům, pedagogům, psychologům, absolventům výcviku KP a těm, kteří chtějí prohlubovat a supervidovat svou práci s klienty, podmínkou je přímá práce s klienty nebo s týmem lidí
 • V roce 2013 jsou pevně stanoveny 2 setkání, obě setkání jsou určeny, jak pro stávající členy Supervizní skupiny, tak pro nově příchozí

Termín setkání v roce 2013 :

 • PÁTEK 15.2.2013 (10 - 18 hod.)
 • PÁTEK 15.9.2013 (10 - 18 hod.)

Další setkání:

 • Více termínů je možné domluvit dle zájmu účastníků, nebo nově příchozích.

Lektoři:

 • Mgr. Michal Zahradník - supervizor certifikovaný ČAS
 • Mgr. Eva Vernerová - supervizorka certifikovaná ČAS

Místo konání:

 • Praha Emauzy - benediktýnský klášter, Vyšehradská 49, Praha 2
 • hlavní budova, 2 . patro - SNP - Společenství nezávislých psychoterapeutů
 • K dispozici je kuchyňka, sprcha, sociální zařízení.

Cena setkání:

 • Cena semináře stanovena jednotně ve výši 1 000 Kč pro všechny účastníky
 • Stravování si zajišťuje každý sám.
Supervizní skupinu administruje člen supervizní skupiny Jiří Sedláček.