17 | 08 | 12

ČAS

Seminář Vstup do klubu pod vlivem

ČAS vás zve na seminář „Vstup do klubu pod vlivem - praktické fungování“. Jednodenní seminář (8 hod.) pro max. 15 lidí je určen pracovníkům v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby, či studentům, kteří se o danou oblast zajímají a zároveň vykonávají v NZDM praxi.

ilustrační fotoTermín semináře:

  • 17. říjen 2012

Výuka:

  • 10 - 18 hod.

Lektoři kurzu:

  • Mgr. Helena Kotová - vedoucí NZDM PVC Blansko, Sdružení Podané ruce, o.s., lektorka a hodnotitelka kvality České asociace streetwork, metodička sociálních služeb
  • Bc. Martin Holiš - vedoucí NK Likusák, o.s. Ratolest Brno, lektor, hodnotitel kvality, supervizor a metodik sociálních služeb

Anotace semináře:

  • Cílem semináře je naučit se pracovat v rámci pravidla „vstup pod vlivem“ tak, aby to bylo co nejefektivnější pro klienta, pro službu a nabízené sociální výkony. V rámci setkání probereme tři možné varianty pravidel a také probereme různé fáze bytí pod vlivem. Naučíme se, jak vliv poznat, a jak začít rozhovor s klientem na toto téma.
  • Seminář navazuje na publikovaný text a vystoupení autorů na konferencích, posune se ale již od otázky, zda vstup pod vlivem ano či ne, právě k postoji ANO. Na semináři se účastníci dozví, jak konkrétně s klientem v různých fázích stavu pod vlivem pracovat. Zda to lze, jaká jsou rizika a pozitiva, co to může přinést z hlediska důvěry, vztahu s klientem, spektrem zakázek a posunu klienta směrem k řešení svého problému.
  • Seminář nenese poselství „všichni můžou chodit do klubu opilí a zhulení“, ale nese poselství „naši klienti mají tyto charakteristiky, a proto s nimi chceme pracovat“. Seminář není určen k přesvědčování o tom, že takto ano, spíše se jedná o vzájemné pochopení, sdílení zkušeností a myšlení v zájmu klienta. V semináři je počítáno s Vaším aktivním zapojením a podobným postojem.

Místo konání:

  • Ratolest Brno, Špitálka 16, Brno

Cena semináře:

  • Cena kurzu stanovena ve výši 1 500 Kč.
  • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork o.s. cena 1 200 Kč.

Uzávěrka přihlášek: 25. 9. 2012

Přihlašovací formulář

Adresa zařízení, ve kterém pracujete:
Je zařízení, ve kterém pracujete, členem ČAS?

Fakturační údaje:
Způsob úhrady (*):

pdfZávazné podmínky účasti na vzdělávacím programu ČAS(kontrolní antispamová otázka)

(*) povinné údaje