05 | 06 | 12

PS NZDM z krajů Vysočina a Jihomoravského

Výroční zpráva 2011 NZDM NUTS II JV

VZ 2011 Krajská pracovní skupina nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, ve zkratce NZDM NUTS II JV zveřejnila Výroční zprávu své činnosti za uplynulý rok 2011.