22 | 06 | 12

ČAS

Kurz Základy nízkoprahových služeb

Česká asociace streetwork, o.s. vyhlašuje vzdělávací kurz pro pracovníky v nízkoprahových sociálních službách (především SW a NZDM) „Základy nízkoprahových služeb“. Kurz je akreditován u MPSV a splňuje podmínky kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách. Kurz „Základy nízkoprahových služeb“ (7 setkání) obsahuje vzdělávací část (176 hod.) - pět třídenních setkání + jedno čtyřdenní setkání + jedno dvoudenní setkání. Nácviková část - domácí úkoly a praxe (54 hodin). Kurz je pro max. 20 osob.

Komu je kurz určen:

 • profesionálním pracovníkům nízkoprahových sociálních služeb (pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci)
 • větší pozornost je věnována tematice nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a terénní práci s dětmi a mládeží, po minulých zkušenostech je kurz přínosem i pro pracovníky nízkoprahových služeb s jinými cílovými skupinami (uživateli drog, bezdomovci atd.)
 • předpokladem nástupu do kurzu je absolvování kurzu Oborové minimum kontaktní práce nebo samostudium problematiky v tomto rozsahu (na vyžádání budou sděleny přesné požadavky)
 • Kurz je vhodný pro začínající až středně zkušené pracovníky (0 - 2 roky praxe)

 Termíny kurzu:

 • 1. setkání - 16. - 17. 10. 2012
 • 2. setkání - 12. - 14. 12. 2012
 • Termíny dalších setkání budou ještě upřesněny (setkání budou v rozmezí 1,5 - 2 měsíců)

Anotace kurzu:

 • Kurz obsahuje vzdělávací část (lektorované přednášky a workshopy), výcvikovou část (výcvikové workshopy) a nácvikovou část (zpracování domácích úkolů, stáž). Důraz je kladen na osvojení si metod práce v nízkoprahových službách.

Setkání - klíčový obsah:

 • I. Úvod do kurzu, úvod do nízkoprahových služeb
 • II. Ty - Klient nízkoprahových služeb
 • III. Metody I. - formy organizace služby, specifika terénní a stacionární služby
 • IV. Já - pracovník nízkoprahové služby v pozici a roli
 • V. Metody II - vytváření a upevňování vztahu
 • VI. Profesní kontext I - Nízkoprahové soc. služby v kontextu sociální práce a v zákonných souvislostech, kvalita soc. služeb, standardy a jejich logika, individuální plánování. Vedení dokumentace o službě.
 • VII. Profesní kontext II - Metody a formy spolupráce v síti, metody a formy profesní podpory + Závěrečné prezentace, test, kolokvium

Místo konání:

 • Komunitní centrum Kolárka, o.s. Prostor, Kolín
  • K dispozici káva, čaj.
  • Ubytování - na místě je možné přespání ve vlastním spacím pytli a vlastní karimatce za poplatek 50 Kč/noc.
  • K dispozici kuchyňka (včetně lednice), sprcha.
  • Stravování nezajišťujeme.

Cena kurzu:

 • 14 500 Kč (pro členy ČAS 12 400 Kč)

Uzávěrka přihlášek: 24. 9. 2012
Líbí se mi, že je kurz šitý na míru a snaží se reagovat na potřeby účastníků, dotýká se všech důležitých témat. Skvělí lektoři, modelové situace, praktické využití. Časová náročnost je ideální. Nasávala jsem inspiraci jako houba. BOMBA - zážitky, nadšení, zkušenosti, sdílení, noví lidé, nové pohledy, chtěl bych, aby kurz trval věčně.
* pozn.: citáty jsou vybrané ze skutečných ohlasů na seminář

Přihlašovací formulář

Adresa zařízení, ve kterém pracujete:
Je zařízení, ve kterém pracujete, členem ČAS?

Fakturační údaje:
Způsob úhrady (*):

pdfZávazné podmínky účasti na vzdělávacím programu ČAS(kontrolní antispamová otázka)

(*) povinné údaje