02 | 02 | 12

ČAS

Nominujte své kolegy na Výroční cenu

Česká asociace streetwork, o.s. vyhlašuje zahájení přijímání návrhů na Výroční cenu ČASovaná bota 2011 za přínos v oblasti nízkoprahových sociálních služeb. Výroční cena aneb ČASovaná bota je především vyjádřením uznání lidem, kteří obětavě a za málo peněz pracují v první linii. Jde o ocenění za dobrou práci a dosažených výsledků v oblasti nízkoprahových sociálních služeb. Již tradičně tuto cenu společně vyhlašují a udělují Česká asociace streetwork, o.s. a Nadace Vodafone ČR. Všechny informace naleznete na stránkách České asociace streetwork: www.streetwork.cz/vyrocni_cena.

Pošlete svůj návrh!Cena je udělována ve třech kategoriích - individuální pracovník (streetworker, kontaktní pracovník NZDM, kontaktní pracovník K-centra, vedoucí zařízení, odborník pracující na metodice, atd.) - formulář ke stažení; zařízení (zařízení provozující konkrétní nízkoprahovou sociální službu - terénní program, NZDM, K-centrum, jiné) - formulář ke stažení. Třetí kategorií je Cena Správní rady za mimořádný počin. Cena může či nemusí být udělena. Návrhy na tuto cenu můžete zasílat na e-mail Správní rady ČAS sr@streetwork.cz.

Důvodem k udělení ceny je významný počin v praxi (tj. konkrétní kvalitně realizovaný projekt či záslužný čin) a významný přínos v oboru (tj. dlouhodobou práci v oblasti s konkrétními pozitivními výstupy ve vztahu k přímým klientům, v oblasti metodiky, vzdělávání, iniciace spolupráce atd.).

Navrhovatelem či navrženým může být kterákoliv fyzická osoba nebo kolektiv osob (pracovníci zařízení). Návrhy přijímáme na emailu kocourek@streetwork.cz do 29. 2. 2012. Jak někoho navrhnout na cenu zjistíte, když se seznámíte s přesným zněním pravidel (ke stažení zde). Návrhy budou poté zveřejněny na portálu. O nominovaných v obou kategoriích rozhodne e-mailové hlasování, kterého se mohou zúčastnit všichni pracovníci nízkoprahových sociálních služeb. Ze tří nominovaných v obou kategoriích určí vítěze Rada ceny.

Rada ceny se sejde 23. března ve složení: Vítěz kategorie individuální pracovník ročníku 2010, Zástupce vítěze kategorie zařízení ročníku 2010, Zástupce Nadace Vodafone ČR - partnera Ceny Časovaná bota 2011, Zástupce Správní rady České asociace streetwork a zástupce Kanceláře ČAS. Výsledky a ceny budou vyhlášeny, respektive předány, na tiskové konferenci 4. dubna 2012.

ČASované botyHarmonogram pro letošní rok:

  • 2.2. vyhlášení, začínáme přijímat návrhy
  • 29.2. ukončení přijímání návrhů, začíná hlasování na portálu
  • 21.3. konec hlasování, vyhlášení nominací 3+3, tisková zpráva
  • 22.3. Rada rozhodne o vítězích
  • 4.4. tisková konference a vyhlášení vítězů, slavnostní předání Ceny
Ceny pro nominované:

Jsou prakticky stejné, jako v minulých ročnících. Tedy skvělé! Vítěz hlavní kategorie Tým roku, získá od Nadace Vodafone ČR 30 tisíc Kč. Týmy na „druhém a třetím“ místě pak po 10 tisících Kč. Vítěz kategorie Osobnost roku se může těšit na hodnotnou cenu, kterou do soutěže věnuje Česká asociace streetwork. Osobnost na druhém, třetím a čtvrtém místě čekají hodnotné poukázky na zajímavé zboží. Cenu máme připravenou i pro jednoho vylosovaného, kterého vylosujeme ze jmen lidí, kteří si dali tu práci a nominaci poslali, tedy někoho nominovali. Jaká to cena bude, je zatím překvapením.

Ke stažení/odkazy: