10 | 04 | 12

ČAS

Zaznamenání individuálního plánování

Česká asociace streetwork ve spolupráci s ČAS Kontaktní Práce, o.s. vás zve na seminář Zaznamenání individuálního plánování. Jednodenní seminář (8 lektorských hod.) pro max. 20 osob je určen pracovníkům v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby zejména NZDM, TP, KC a NDC. Seminář je akreditován u MPSV.

ilustrační fotoTermín semináře:

 • 17. 5. 2012 (8 lektorských hodin)

Výuka:

 • 10 - 17 hod.

Lektor kurzu:

 • Ing. Aleš Herzog - vedoucí Terénní programy, Sananim. Lektor je inspektorem sociálních služeb.
 • Bc. Hana Laurentová - pracovnice Nízkoprahového klubu NZDM Dixie, Ymca Praha, o.s. a TP Sananim

Anotace semináře:

 • Seminář se bude věnovat zavádění a realizaci individuálního plánování služby s klienty v zařízeních, která pracují formou kontaktní práce.
 • Seminář je určen pro pracovníky, kteří se potýkají s praktickou podobou - jak stanovit a zaznamenat individuální plán.
 • Výhodu budou mít pracovníci, kteří absolvovali seminář Individuálního plánování od České asociace streetwork.
 • Obsahem semináře je představení tří stylů sestavení individuálního plánu (krátkodobého, střednědobého, dlouhodobého) a praktický nácvik tvorby plánů.

Místo konání:

 • Dům světla, Praha

Cena semináře:

 • Cena semináře 1 600 Kč.
 • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork o.s. cena 1 300 Kč.
 • K dispozici káva, čaj, voda.
 • Pauza na oběd bude časově omezená (max.30 minut), doporučujeme vzít si s sebou např. bagetu.

Uzávěrka přihlášek: 24. 4. 2012

 

...Aleš má dobré kritické připomínky a inspektorské oko. Hana hodně využívala příklady z praxe. Seminář měl spád. Přesně to jsem potřebovala pro svou praxi.*


* pozn.: citáty jsou vybrané ze skutečných ohlasů na seminář

Přihlašovací formulář

Adresa zařízení, ve kterém pracujete:
Je zařízení, ve kterém pracujete, členem ČAS?

Fakturační údaje:
Způsob úhrady (*):

pdfZávazné podmínky účasti na vzdělávacím programu ČAS(kontrolní antispamová otázka)

(*) povinné údaje