08 | 03 | 12

ČAS

Setkání Supervizní skupiny IV

Máte pocit, že se toho hodně naučíte na supervizi?
Baví Vás supervizně pracovat případově či na jiných tématech?

Říkáte si, že by supervize mohla být častěji?
Nemáte supervizi nebo Vás její aktuální podoba ve Vašem zařízení úplně neuspokojuje a přivítali byste další supervizní podporu?

Máte nyní skvělou a moderní možnost:

  • zúčastněte se supervizní skupiny pod vedením akreditovaných supervizorů
  • máte příležitost, jak růst, učit se a být prospěšnější Vašim konkrétním klientům

Česká asociace streetwork, o.s. vyhlašuje pro pracovníky v sociálních službách setkání Supervizní skupiny IV.

Setkávání polootevřené supervizní oborové skupiny ČAS jsou určena k řešení:

  • ilustrační fotopřípadové supervize
  • metodického nastavení služby
  • metod přímé práce s klientem či týmem
  • řešení obtížných situací
  • modelování a trénink
Účastníci se v rámci setkání mohou seznámit s různými supervizními metodami, možnostmi metodického řešení situací, případy a tématy, které účastníci sami přináší, mohou započít proces dlouhodobého rozvoje osvojováním nástrojů supervize.
To vše v prostředí bezpečné, poučené a angažované polootevřené skupiny profesionálů.
Setkání probíhají skupinovou formou pro max. 10 lidí.

Komu je setkání určeno:

  • kontaktním pracovníkům, zdravotníkům, sociálním pracovníkům, pedagogům, psychologům, absolventům výcviku KP a těm, kteří chtějí prohlubovat a supervidovat svou práci s klienty, podmínkou je přímá práce s klienty nebo s týmem lidí
  • skupina se nyní schází počtvrté, frekvence je 4 x ročně, každé setkání je určeno, jak pro stávající členy skupiny, tak pro nově příchozí

Termín IV. setkání:

  • 2. - 3. 5. 2012 (1. den 15 - 20.30 h, 2.den 9 - 15h)
  • Další setkání dle dohody účastníků

Lektoři:

  • Mgr. Michal Zahradník - supervizor certifikovaný ČAS
  • Mgr. Eva Vernerová - supervizorka certifikovaná ČAS

Místo konání:

  • Praha Emauzy - benediktýnský klášter, Vyšehradská 49, Praha 2
  • hlavní budova, 2 . patro - SNP - Společenství nezávislých psychoterapeutů
  • Spát lze na místě ve spacáku (za režijní poplatek 50 Kč/noc)
  • K dispozici je kuchyňka, sprcha, sociální zařízení.

Cena setkání:

  • Cena semináře stanovena ve výši 1 300 Kč.
  • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork cena 1 000 Kč.
  • Stravování si zajišťuje každý sám.
  • Supervizní skupinu administrují lektoři, včetně úhrady setkání.
  • Přihláška je považována za závaznou po přijetí platby.
  • Storno 50% při odhlášení nejpozději týden před termínem setkání.
  • Při pozdějším odhlášení platba propadá.
V případě zájmu o setkání kontaktujte Evu Vernerovou: vernerovaeva@gmail.com.