03 | 08 | 12

ČAS

Seminář Těhotné uživatelky drog (2012)

Česká asociace streetwork vás zve na seminář Těhotné uživatelky drog a matky uživatelky v TP, KC a DS. Jednodenní seminář (10 hod.) pro max. 20 osob je určen pracovníkům v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby a zejména pracovníkům drogových služeb.

ilustrační fotoTermín semináře:

  • 8. 10. 2012

Výuka:

  • 9,30 - 18,30 hod.

Lektorka kurzu:

Bc. Kateřina Černohorská - pracuje ve FN Motol na Jednotce intenzivní a resuscitační péče pro novorozence jako sestra specialistka, v Terénních programech Sananim je zaměstnancem od roku 2004 , věnuje se zdravotní problematice, těhotným klientkám a matkám uživatelkám OPL.

Pravidelně přispívá do časopisu Dekontaminace, lektorsky se podílí na vzdělávacích akcích pořádaných TP Sananim.

PhDr. Ilona Preslová - Denní stacionář Sananim, od r. 2001 vedoucí, (dosud), Soukromá psychologická praxe (2003 - dosud), odborný asistent 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Spolu dětem o.p.s.-dříve OPS při Nadaci T.Maxové,odborná garance, supervize-dosud

Anotace semináře:

  • Seminář se bude věnovat problematice těhotných uživatelek drog a matek uživatelek.
  • Terénní práce s drogově závislou těhotnou - co nám i klientce bude komplikovat situaci, navážeme zdravotnickou péčí o drogově závislou pacientku, proč se chodí do těhotenské poradny, co se tam sleduje, dopad užívání drog na plod, substituce, detoxifikace, závislost plodu a novorozence, porod drogově závislé ženy, léčba novorozeneckého abstinenčního syndromu, důsledky působení drogy na novorozence, kojení, společný pobyt dítěte s matkou v porodnici, co se může dít po propuštění - varianty.
  • V další části semináře bude představen Denní stacionář Sananim v systému služeb pro drogově závislou těhotnou a matku a témata z praxe: klientka ( bez jakékoliv péče v těhotenství) odeslaná sociální pracovnicí z porodnice, klientka s větším dítětem, žádá o komunitu, v čí péči nejčastěji „končí „ děti našich klientek, partneři našich klientek, rodiče našich klientek, ambulantní léčba v DS, komunita Karlov, doléčovací centrum.

Místo konání:

  • Dům světla, Praha

Cena semináře:

  • Cena kurzu stanovena ve výši 1 300 Kč.
  • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork o.s. cena 1 000 Kč.
  • Ubytování ani stravu nezajišťujeme.
Uzávěrka přihlášek: až do oznámení naplněná semináře

Přihlašovací formulář

Adresa zařízení, ve kterém pracujete:
Je zařízení, ve kterém pracujete, členem ČAS?

Fakturační údaje:
Způsob úhrady (*):

pdfZávazné podmínky účasti na vzdělávacím programu ČAS(kontrolní antispamová otázka)

(*) povinné údaje