07 | 09 | 11

StreetWork.cz

Spoty ukazují děti ovlivněné televizí

Smyslem televizní kampaně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání je posílení rodičovské zodpovědnosti za výběr mediálních obsahů, konzumovaných dětským divákem. Spoty jsou vysílány od září 2011 v České televizi, na Nově, Primě a Televizi Barrandov. Kampaň je součástí dlouhodobé snahy Rady zvyšovat úroveň mediální gramotnosti v České republice.

Oslava poty vznikly za podpory evropského fondu Phare v roce 2007 v Rumunsku. Byly reakcí tamní vysílací Rady na alarmující výsledky sociálních průzkumů, podle nichž rumunské děti tráví více času před televizí, než ve škole, a to většinou bez rodičovského dohledu.

Situace v České republice není v tomto směru o mnoho lepší. Podle sociologických výzkumů z posledních let má téměř polovina českých dětí ve věku 4-14 let televizor ve svém pokoji, a každý druhý rodič přiznává, že se nezajímá o to, jaké pořady jeho dítě v televizi sleduje. Vliv televize dnes zasahuje ve velké míře prakticky celou populaci, ovlivňuje lidskou psychiku a sociální chování, přičemž právě dětský divák je mimořádně náchylný ke kopírování negativních vzorců chování.

Rada se proto rozhodla zakoupit vysílací práva na rumunské spoty, textově je adaptovala na české prostředí a díky vstřícnému přístupu všech provozovatelů celoplošného televizního vysílání má možnost oslovit nejširší diváckou veřejnost sdělením, že nakonec je to vždy rodič, který drží v ruce televizní ovladač. Přesněji řečeno - měl by být!

Spoty, které vám zde představujeme, mají názvy Půlnoc, Oslava, Metro a zobrazují někdy až šokující projevy dětí, inspirované sledováním nevhodných televizních pořadů. V zemi svého vzniku měly spoty značný dopad na diváckou veřejnost. Rada je přesvědčena, že v České republice má kampaň stejnou potřebnost, a že zde bude mít rovněž stejně účinný zásah a široký ohlas.

Podívejte se na spoty: