09 | 10 | 14

Mgr. Eva VERNEROVÁ

Telefon 775 399 623 - pouze sms

Email vernerovaeva@gmail.com

www.terapeuti.org

Aktuální pracoviště soukromá terapeutická praxe

  • Benediktýnské opatství Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2

Vzdělání, profesní praxe

  • Pracuji hlubině dynamicky s psychiatrickými klienty a lidmi v obtížných životních situacích. Stavím na partnerském přístupu, respektu a humoru.

Supervizní vzdělání

  • Kurz týmové a případové supervize ČAS 365hodin zakončen evaluací

Dopravní dostupnost (kraje)

  • Oblast do 2 hodin autem z Prahy.