09 | 10 | 14

Bc. Milan ŠTOREK

Email m.storek@seznam.cz

Aktuální pracoviště

 • Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. Chrudim

Vzdělání, profesní praxe

 • Univerzita Hradec Králové, Sociální patologie a prevence (2004), ukončené bakalářské studium
 • 2011 - dosud, PCA výcvik (Český institut PCA Brno)
 • Od roku 2002 v sociálních službách (Klub hurá kamarád o.s. Pardubice, Šance pro tebe o.s. Chrudim) na různých pozicích terénní pracovník, vedoucí, ředitel

Supervizní vzdělání

 • Kurz týmové a případové supervize ČAS (375 hodin)

Dopravní dostupnost (kraje)

 • do 100 km od Chrudimi

Forma a druh supervize

 • individuální případová supervize, skupinová případová supervize, týmová případová supervize, týmová supervize

Oblast práce

 • prioritně sociální služby

Praxe v poskytování supervize

 • Charita Pacov
 • Salinger o.s. (NZDM Modrý Pomeranč, Stopa Čápa) Amalthea o.s.

Kde v současnosti vykonáváte supervizi

 • o.s. Amalthea (dobrovolníci CNRP), Fokus Vysočina (Dobrovolnické centrum Hlinsko), Charita Jičín (NZDM Exit a NZDM Pohoda), Dům klidného stáří (Glossus, s.r.o.

Práce pod supervizí

 • PhDr. Hana Mervartová

Supervize své supervizní práce

 • MUDr. Alena Vosečková