09 | 10 | 14

Bc. Petr NEUMANN

Telefon: 776 107 733

Email: poradenstvi.neumann@seznam.cz

Aktuální pracoviště:

  • Diakonie ČCE, Svazu bojovníků za svobodu 68, Rokycany

Vzdělání, profesní praxe:

  • VŠP Hr. Králové, ÚSS, charitativní a sociální práce. Hodnotitel kvality, supervizor, kouč, lektor. T.č. ředitel střediska. V soc. službách od roku 1994.

Supervizní vzdělání

  • Kurz týmové a případové supervize DČCE, 200 hodin.
  • Institut systemické zkušenosti, Praha, 200 hodin

Dopravní dostupnost

  • 1 km á 6,50 Kč.

Oblast práce (NZDM, TP, KC, azylové domy):

  • bez omezení

Praxe v poskytování supervize:

  • od roku 2001

Kde v současnosti vykonáváte supervizi:

  • neziskové organizace v Plzeňském kraji