09 | 10 | 14

Mgr. Markéta STEKLÁ (LUKÁČOVÁ)

Telefon 605297992

Email markyl@centrum.cz

Aktuální pracoviště:

  • Prostor plus o.p.s., Magdalena o.p.s., soukromá praxe

Vzdělání, profesní praxe:

  • VOŠ sociální pedagogika, VŠ UP OL pedagogika -sociální práce, výcvik v dynamicky orientované psychoterapii, a další kurzy.
  • Praxe: 16 let v oboru adiktologie, v různých typech zařízení. Lektorování pro ČAS, JOB. Supervize v nízkoprahových programech, PMS, Domov pro seniory. Metodické vedení. Soukromá terapeutická praxe ve městě Kolín.

Supervizní vzdělání

  • Kurz týmové a případové supervize ČAS (156hodin zakončen evaluací v r. 2008, dále pokračuje ve vzdělávání, supervizi supervize, bez další evaluace.

Dopravní dostupnost (kraje)

  • Do dvou hodin od Kutné Hory.

Forma a druh supervize:

  • týmová a případová supervize

Oblast práce (NZDM, TP, KC, azylové domy nebo sociální služby obecně (popř. které), školství, zdravotnictví) - bez omezení

Praxe v poskytování supervize - 7 let

Kde v současnosti vykonáváte supervizi

  • terénní programy, domov pro seniory, PMS ČR.

Práce pod supervizí - ano

Supervize své supervizní práce - ano