09 | 10 | 14

Mgr. Simona KNOTKOVÁ

Telefon: 775 623 823

Email: simona.knotkova@email.cz

Aktuální pracoviště: OSVČ

Vzdělání, profesní praxe:

  • Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Speciální pedagogika pro učitele

Supervizní vzdělání

  • Kurz týmové a případové supervize ČAS (156 hodin)

Dopravní dostupnost (kraje):

  • Jihomoravský a Zlínský kraj

Forma a druh supervize:

  • individuální, skupinová, případová a týmová

Oblast práce:

  • poskytovatelé sociálních služeb, školská zařízení

Praxe v poskytování supervize:

  • od roku 2006 poskytování supervizí ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, v zařízeních sociálních služeb