09 | 10 | 14

Mgr. Regina KUNCOVÁ

Telefon 604 851 501

Email: regina.kuncova@gmail.com

Aktuální pracoviště:

  • Česká asociace streetwork, o.s.

Vzdělání:

  • (1999-2004) Katedra sociální práce, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy
  • (1995-1999) Institut základů vzdělanosti, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Profesní praxe:

Vedoucí NZDM, kontaktní pracovnice (2005 - 2008)
o.s. Prev-Centrum, nízkoprahové sociální služby pro děti a mládež

Vedoucí KC, sociální pracovnice (2001 - 2004)
o.s. ESET-HELP, programy pro závislosti

Kontaktní pracovnice (1999-2001)
o.s. ESET-HELP, Stanice prvního kontaktu

Samostatná konzultantka (1997 -1999)
Linka bezpečí, Nadace Naše dítě

Supervizní vzdělání

  • Kurz týmové a případové supervize ČAS (375 hodin)

Dopravní dostupnost (kraje)

  • Ideálně Praha a střední Čechy nebo dobrá dostupnost veřejnou dopravou (do 1,5 hod.)

Forma a druh supervize

  • Individuální a skupinová, případová a týmová

Oblast práce (NZDM, TP, KC, azylové domy)

  • Sociální služby

Práce pod supervizí

  • PaedDr. Michael Chytrý
  • PhDr. Jan Šikl, PhD.

Supervize své supervizní práce

  • Mgr. Danuše Struková