Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php on line 364

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/joomla.php on line 715

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 229

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 230

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 231

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 232

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 233
StreetWork - Konference Nízkoprahové programy 2011

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

09 | 01 | 12

Konference Nízkoprahové programy 2011

Konference Terénní a nízkoprahové programy 2011, která se konala vloni poslední říjnový a první listopadový den, nesla podtitul Streetwork doma a ve světě. Měla ambici navázat na předchozí celostátní oborové konference, jež Česká asociace pořádá v intervalech dva až čtyři roky. Tentokrát šlo o závěrečnou konferenci projektu mezinárodní spolupráce s přesným názvem „Podpora sdílení dobré praxe v terénních a nízkoprahových kontaktních službách ve vybraných zemích EU“ financovaného z OPLZZ ESF, č. projektu CZ.1.04/5.1.01/12.00060.

 Konference představila výsledky projektu a navázala na předchozí aktivity, které se v rámci něho uskutečnily. Zejména šlo o vzdělávací aktivity a výjezdy za dobrou praxí do zahraničí. Jejich účastníci představili své zkušenosti a příklady dobré praxe. Tyto příspěvky měly na konferenci velký úspěch a potvrdilo se, že pro konfrontaci české a zahraniční reality je v oboru pravý čas.

Kromě výsledků projektu byla na konferenci vyžádána dvě témata: public relation nízkoprahových sociálních služeb a práce s novými médii, konkrétně streetwork on-line. Dobrou praxi v PR představily programy, které s ním mají několikaletou zkušenost a není to pouze pro ně pouze okrajové téma (např. Rozkoš bez Rizika). Dále jsme měli možnost slyšet příspěvek PR pracovnice a lektorky Kláry Kazelleové a novináře Jana Rybáře. Oba příspěvky měly obrovský ohlas a ve spolupráci s těmito dvěma lektory bude ČAS dále spolupracovat.

Velký prostor si letos na konferenci vzaly drogové služby, které měly svou vlastní sekci. Podařil se tak záměr podpořit aktivitu drogových služeb v ČAS a vrátit jim místo, které v asociaci od samého počátku zastávaly. Již podruhé jsme měli možnost sledovat panelovou diskusi odborníků z drogových služeb, kterou připravil Aleš Herzog a letos i dva dny příspěvků z jednotlivých drogových programů, které přinášely svou lokální dobrou praxi.

Neotřelé a živé příspěvky měli kolegové ze Slovenska a znovu jsme se přesvědčili, že ačkoli nízkoprahové sociální služby nemají velkou podporu, šikovní lidé tam vytvářejí programy, které jsou velmi efektivní a nestereotypní.

Tradičně velký prostor měla na konferenci nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Příspěvky se týkaly dobré praxe v přímé práci s uživateli služby, s pracovníky služeb - jak je udržet v oboru a dále rozvíjet. O budoucnosti NZDM v souvislosti se změnami v sociálně právní ochraně dětí a o financování služeb ze strany státu pak hovořili pracovníci MPSV, diskusi připravil a moderoval Jindřich Racek.

Konference se letos zúčastnilo 214 posluchačů (podepsaných na prezenční listině) a 74 aktivních přispěvatelů! Celkem 288 osob, které vyslechly 45 příspěvků. Na portálu www.streetwork.cz je zveřejněn elektronický sborník příspěvků z konference. Vyzýváme všechny přispěvatele a přednášející na konferenci, kteří ještě nezaslali své příspěvky, aby tak učinili a zaslali prezentace nebo text ke svému tématu. Vše pošlete na adresu asociace@streetwork.cz

I letos jsme pečlivě sbírali zpětné vazby z konference. Písemně je odevzdalo 217 osob. Ptali jsme se na hodnocení jednotlivých příspěvků - tři nejlepší (plusové body) a tři nejslabší (minusové body). Výsledky hodnocení najdete v tabulce ZDE (pdf). Jde o zpětnou vazbu lektorům, ale i ČAS a CEKAS, NVF o.p.s. jako organizátorům konference.

Krom pracovníků kanceláře ČAS konferenci připravovaly především 4 pracovnice CEKAS a k hladkému průběhu přispělo 9 dobrovolníků z řad pracovníků nízkoprahových služeb. Za hladký průběh musíme poděkovat všem účastníkům konference, kteří se velmi disciplinovaně přesouvali a spolupracovali a přispěvatelům za pečlivě připravené příspěvky!

Zpětné vazby se i letos týkaly občerstvení na konferenci. Chceme odpovědět na tyto stesky. Nevybírali jsme žádné konferenční poplatky, neměli jsme žádné konferenční sponzory. Neumožňují nám to podmínky projektu, díky kterému byla konference realizována. Tam se o možnosti zajištění občerstvení pro účastníky konference nehovoří, jde o nezpůsobilé náklady. Pokud budeme v příštích letech pořádat konferenci v podobném rozsahu, na podobném místě a ještě s občerstvením, museli bychom vybírat účastnický poplatek minimálně 1500 Kč-2000 Kč/účastníka. Zúčastnilo by se potom téměř 300 osob?

Pro transparentnost nabízíme k přečtení kompletní zpětné vazby tak, jak je napsali účastníci i účastnice konference bez úprav ZDE (pdf). Děkujeme za ně a při přípravě dalších akcí ČAS z nich budeme čerpat.

Díky šíři a množství příspěvků i účastníků si troufáme říci, že konference byla obrázkem oboru terénních a nízkoprahových sociálních služeb v České republice. Po období hledání kvality směrem dovnitř - k přímé práci s klienty - si uvědomujeme, že potřebujeme kvalitu držet, motivovat stávající i nové pracovníky, aby v programech pracovali a jsme nuceni se naučit prezentovat naši práci na veřejnosti, u donorů, u státní správy a samosprávy. Uvědomujeme si však, že ne v každé lokalitě je každá služba potřeba. Chceme-li přesvědčit o kvalitách a potřebnosti nízkoprahových služeb, musíme je realizovat a podporovat tam a v takové míře, že jsou účinné a potřebné. Musíme se naučit orientovat a spolupracovat v lokalitách, brát na sebe tolik zodpovědnosti, kolik můžeme, nikoli více či méně. Terénní a nízkoprahové programy nejsou samospasitelné, jsou však důležitou součástí prevence například sociálního vyloučení a dalších sociálních či zdravotních hrozeb.

Konference se nesla z části v mezinárodním duchu, slyšeli a viděli jsme 10 lektorů se zahraničí. V mezinárodní spolupráci chce ČAS i nadále pokračovat, ať už jde o spolupráci česko-slovenskou, spolupráci s Dynamo International - mezinárodní sítí streetworkerů, jíž je ČAS členem, nebo vyhledáváním dalších kontaktů. V současnosti je podán jeden projekt na mezinárodní spolupráci a připravujeme. Doufejme, že alespoň jeden z nich bude podpořen.

Na závěr bychom rádi poděkovali zejména organizátorům konference NFV - CEKAS a společnosti ČSVTS, která nám pronajímá krásné prostory na Novotného lávce 5 za takovou cenu, kterou jsme si z prostředků na realizaci projektu mohli dovolit.

Součástí večerního programu konference byl křest publikace Dobrá praxe, která vznikla v rámci stejného projektu jako konference. Publikace se sborníkem příkladů dobré praxe z České republiky a zahraničí, jakousi kuchařkou, nápovědou, inspirací, co a jak dělat, případně čeho se vyvarovat při realizaci nízkoprahových programů. Publikace vyšla tištěná zároveň v anglickém jazyce a obě jazykové verze rovněž na CD. Vše je k dispozici v kanceláři ČAS. Distribuci publikací v anglické verzi a CD členským zařízením ČAS právě - připravuje. Publikaci pokřtila vedoucí projektu a ředitelka ČAS Martina Zikmundová, odborný garant projektu Jindřich Racek a zpěvák a aktivista Radek Banga. Radek přišel podpořit streetworkery a streetwork, neboť si téhle práce váží a jako rodilý Žižkovák ji zná. „Vážím si lidí, kteří pracují v ulicích a v terénu tam, kde je to nejúčinnější. Nesedí v kancelářích a nemačkají ENTER,“ dodal k pobavení všech.

Děkujeme za pozornost a těším se na viděnou a spolupráci při dalších akcích České asociace streetwork.

KE STAŽENÍ: