Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php on line 364

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/joomla.php on line 715

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 229

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 230

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 231

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 232

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 233
StreetWork - Výjimka pro vstup do zařízení

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

16 | 09 | 10

Výjimka pro vstup do zařízení

pro zájemce o službu nespadající věkem do cílové skupiny (mladší 13 let). Čas od času k nám do klubu zavítá návštěvník či návštěvnice, kteří by chtěli navštěvovat naše zařízení. Jejich nejčastější zakázkou je to, že zde chtějí trávit svůj volný čas, protože do kroužku většinou nechodí a doma být nechtějí. Také tu mají kamarády ze školy nebo z ulice.

Buď nám lžou, že už jim bylo 13 (protože byli předem informování od ostatních klientů o našich podmínkách využívání zařízení, tedy v našem případě od 13 let) nebo nám na „férovku“ řeknou, že jim ještě není 13 let. Běžný postup byl takový, že se odkazovali, ať přijdou, až jim bude 13 a nabídly se jim návazné služby.

ilustrační fotoJenomže se stávalo, že mladší zájemci neodešli, ale naopak trávili svůj volný čas před klubem, někdy i celé odpoledne a čekali na svoje kamarády. Začali jsme tedy zjišťovat jak pozorováním, tak rozhovorem se samotnými dětmi, že v některých případech mohou tyto děti naplňovat některé znaky cílové skupiny (např. ohrožení prostředím, v němž se pohybují, rizikové chování). Nejčastěji již nějakou dobu kouří cigarety (třeba od 10 let), experimentují s marihuanou a alkoholem, váží se na party, co vysedávají v parku a „chlastají“ tam, apod. Ve většině případů nikoho nezajímá, co ve svém volném čase dělají, ani kdy přijdou domů. Nejsou výjimkou situace, kdy 12letý chlapec nejen od starších klientů cigarety bere, ale i je sám ve velkém rozdává, aby „zapadl“ do party. Vzhledem k jejich žitým normám bylo pravděpodobné, že jsou to naši potenciální klienti a nechtěli jsme je úplně odradit.

Rozhodli jsme se, že zkusíme za určitých podmínek udělit výjimku pro vstup pod věkovou hranicí. A sice v případě, kdy zájemci již bylo 12 let a hrozí mu ohrožení při jeho rizikovém trávení volného času. Povolenou výjimkou jsme chtěli zamezit nebo alespoň snížit sociálně patologické vlivy na klienta a tím i na jeho sociální vývoj (v případě, že klient tráví svůj volný čas takovým způsobem, že je pro něj bezpečnější trávení volného času v zařízení).

Rozhodli jsme se pro způsob zjišťování situace, ve které se klient nachází tím způsobem, že jsme vytipovali situace nebo chování, které mohou ukazovat na ohrožující chování. Zájemce nemusí sám aktivně některé věci páchat, stačí, když se bude účastnit a přihlížet a bude tedy situací ohrožen. Těchto situací (bodů) jsme určili 12 a zájemce z nich musí splňovat minimálně 6 bodů, aby mu mohla být udělena výjimka. Možnost ohrožení klienta v určitých situacích vyhodnocuje na společné poradě tým zařízení, na základě zjištěných informací od klienta.

Prakticky to vypadá tak, že pokud přijde do klubu dítko mladší 13 let, pracovník, který má službu udělá klasické seznámení se službou a zjišťuje věk zájemce. Pokud je mu 12 let, dále ho seznámí s podmínkami výjimky vstupu pod 13 let. Pokud je mu méně než 12 let, odkazuje se na návazné služby a služba se mu odmítá.

Zájemci se nechá doba na rozmyšlení, případně se poradu doma nebo jinde a odkáže se na příští otvírací den (nebo kdy bude chtít přijít - ne vždy přijdou, protože vědí, že by to nenaplnili). V případě, kdy zájemce na výjimce trvá, je s ním proveden rozhovor a zjišťování jeho možného ohrožení. Na další poradě situaci zájemce probere celý tým a rozhodne, zda bude výjimka udělena. V případě, že je výjimka schválena, zájemce si vybere nebo dostane kontaktního pracovníka, který s ním uzavře dohodu a sleduje klientův další vývoj a dále se o klientovi, který má výjimku bavíme na poradách a supervizích.

Důležité je vše zřetelně a jasně vysvětlit ostatním klientům, protože se samozřejmě ozývají hlasy, proč sem může chodit Pepík, ačkoliv mu ještě nebylo 13. Zamezíme tím jak napadání mladšího klienta, tak masivnějšímu zneužívání výjimek.

Výjimku používáme již 2 roky zatím úspěšně. Potvrzuje se nám, že zájemce, který se rozhodne jít do tohoto procesu zjišťování potřebnosti, aby byl uznán ohroženým, je opravdu klient, který sociální službu aktivně využívá a to i po uplynutí věku 13let (tedy nedělá to jen tak, aby k nám mohl chodit). Na druhou stranu se našli i zájemci, pro které tento proces byl odrazující nebo jeho situace nebyla tak ohrožující a službu tedy využívat nemohli. Většina z nich ale následně začala ve 13 letech.

Manuál kontaktu se zájemci o službu pod 13let který splňuje znaky CS

Koho se týká:

Týká se dětí pod 13 let, které navštíví zařízení. Tyto děti nespadají do přímé cílové skupiny zařízení (vymezené věkem). Typickou zakázkou těchto dětí je využívat jakékoliv volnočasové aktivity. V některých případech však mohou tyto děti naplňovat některé parametry cílové skupiny (např. ohrožení prostředím, v němž se pohybují, rizikové chování). Dalším specifikem je, že tyto děti jsou potenciálními klienti v blízké budoucnosti (po uplynutí 13 let).

Instrukce pro pracovníka:

Kontaktování zájemce o službu (který sám dojde do zařízení) s cílem zjištění věku a zda splňuje znaky cílové skupiny (popřípadě v jakých podmínkách se pohybuje), seznámení se službou, nabídkou zařízení především sociálních výkonů, informace a zdůvodnění ohledně odkladu využívat zařízení a o podmínkách výjimky která je možná jen od 12 let.

Cíl:

Zajistit aby se potenciální klient nedostával do sociálně znevýhodňujícího prostředí, zamezení (snížení) sociálně patologických vlivů na klienta a tím i na jeho sociální vývoj. To znamená, že klient tráví svůj volný čas takovým rizikovým způsobem, že je pro něj bezpečnější trávení volného času v zařízení, i přes hrozbu přenosu špatných sociálních návyků ze starších klientů na mladší, protože tyto návyky a chování zájemce již má.

V rámci kontaktu pracovník jak ústně, tak pozorováním zjišťuje situace a chování, které ukazují na možné ohrožení zájemce o službu

 1. Problémy doma (hádky, násilí, klienti se vyhýbají kontaktu s rodinou, nechtějí „být doma“, tráví všechen svůj volný čas na ulici)
 2. Útěky z domu
 3. Klient kurátora pro mládež
 4. Nebezpečné chování (rvačky, sebepoškozování, nebezpečné sporty)
 5. Šikana (zažívají nebo páchají)
 6. Problémy ve škole (záškoláctví, časté konflikty s učiteli, poznámky, časté propadání)
 7. Je nebo byl v ústavní výchově
 8. Předčasné sexuální zkušenosti
 9. Experimentování s návykovými látkami (kouří cigarety, marihuanu, experimentuje s alkoholem, experimentuje s pervitinem, nebo s lysohlávkami)
 10. Vandalismus (nelegální graffiti, ničení majetku)
 11. Krádeže (nebo velké)
 12. Konflikt s policií (nelegální graffiti, rvačky, alkohol, krádeže)

Zájemce o službu pod 13 let musí naplňovat alespoň 6 bodů, aby mu mohla být udělena výjimka a to jen od 12 let.

Na základě zjištěných údajů tým zařízení vyhodnotí, zda zájemce o službu svým chováním spadá do cílové skupiny. Pokud ano, pracovník může přistoupit k prvokontaktu (manuál 1) a uzavírání celkové dohody o užívání služby, a to buď okamžitě, nebo domluvit s uživatelem jednání o dohodě později. Pokud zájemce dle znaků nespadá do cílové skupiny, pracovník poskytne informace o zařízení (manuál 21), předá leták a poskytne informace o návazných službách (manuál 7).

Hořava Robert
PVC klub Blansko