Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php on line 364

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/joomla.php on line 715

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 229

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 230

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 231

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 232

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 233
StreetWork - Individuální plánování v NZDM Žijeme spolu

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

14 | 04 | 11

NZDM Žijeme spolu

Individuální plánování v NZDM Žijeme spolu

Individuální plánování v NZDM „Žijeme spolu“

V měsíci březnu jsme s kolegy absolvovali školení v Brně, které se vztahovalo k individuálnímu plánování v nízkoprahových zařízeních. Výstupem z tohoto školení měl být článek o individuálním plánování v našem zařízení.

Náš nízkoprahový klub pracuje s dětmi a mládeží ve věku od 6 do 26 let, rozptyl uživatelů služby je velký a naši uživatelé služby využívají převážně v horizontu let.  Proces individuálního plánování je postaven na anamnéze uživatele a na jeho aktuálních potřebách.

Samotnému individuálnímu plánování předchází navázání kontaktu s potenciálním uživatelem služby. V případě jeho opakované návštěvy klubu je uživateli dán dotazník, který mapuje jeho anamnézu a aktuální potřeby. Během další návštěvy je s uživatelem podepsána smlouva, v níž jsou uvedeny podmínky a informace o poskytování služeb a práva a povinnosti uživatelů služeb a NZDM.

Při podpisu dohody má uživatel právo si vybrat svého klíčového pracovníka, se kterým převážně realizuje individuální plánování. Individuální plán je sestaven podle modelu SMART a zakázky mají převážně úkolový charakter.

Model SMART

V tomto modelu plánování postupujeme podle dané struktury. SMART je zkratka sestavená z počátečních písmen slov  utvářejících danou strukturu:

S – specifický – aktuální osobní cíl v jazyce uživatele služby, shoduje se s názvem zakázky.

M - měřitelný – zahrnuje v sobě měřitelné dílčí cíle. V této části IP se stanovují jednotlivé kroky k dosažení cíle, které učiní uživatel služby , popř. i pracovník.

A – akceptovatelný -  v této etapě stanovujeme jednotlivá rizika, která mohou u uživatele znemožnit naplnění cíle. Uvádíme zde také možná opatření k nápravě rizik.

R – realistický – zde stanovujeme, zda je cíl splnitelný ze dvou hledisek, a to z pozice uživatele služby a z pozice poskytovatele služby.

T – timed – je to časový rámec, ve kterém se uskutečňuje naplnění měřitelných cílů a stanovuje se termín revizí IP, které se většinou uskutečňují po 3 měsících.

Evidence uživatelů

Výběru evidenčního programu, který by vyhovoval potřebám našeho nízkoprahového klubu jsme věnovali velkou péči. Rozhodli jsme se na doporučení pro program ARUM od společnosti binBoat s.r.o.  ARUM je internetová databáze s dálkovým přístupem. Nastavení databáze pro naše potřeby vykonává superadmin, který určuje hierarchii ve struktuře pracovníků  pro využívání databáze.  ARUM nám vytvoří statistické výstupy pro donátory z konzultací a úkonů – avšak tato specifika ve statistických výstupech je třeba nastavit pomocí filtrů. V ARUMU zpracováváme celou evidenci uživatelů - jejich individuální plány, anamnézy a revize IP.  Zajištění ochrany osobních údajů v ARUMU vychází ze smlouvy se  společností binBoat s.r.o.

Kazuistika – ukázka

Anamnéza uživatelky

Volný čas:   Nejčastěji je venku, hraje si. Velmi ráda tancuje a poslouchá moderní hudbu, pravidelně se zúčastňuje akcí pořádaných v klubovně.

Studium/Zaměstnání:   Je žákyní 7. třídy Spec. ZŠ

Kroužky: Ne, nelíbí se jí nabídka

Proč do klubu?   Chce si najít kamarádku, nemá si s kým hrát a nudí se, potřebuje s něčím poradit, někdy i s DÚ. Do klubovny dochází pravidelně, zapojuje se aktivně do většiny akcí.

Rodina:   Žije se svojí matkou a jejím druhem ve společné domácnosti. Toto soužití není ideální, jedná se o sociálně slabou rodinu. Především je rodina poznamenána nedostatkem financí, problémem alkoholu u matky i jejího druha a nedostatečné péče o domácnost, čímž US trpí.ajax-response-endmark

Zakázka č.1

arum-json-block

{"general":{"server_error":"no","no_privilege":"no","aborted":"no","logged_out":"no"},"redirect":{"redirected":"no"},"form":[],"other":[]}

Název:

Vlastník :

Chci tancovat

Mlatečková Zdeňka

Typ:

Volný čas, záliby

Hlavní projekt:

 

Podpořených osob:

1

Začátek:

03.01.2011

Ukončení:

 

 

 

Cíl:

 

 

 

Postup:

 

 

Specifický:   Chci tancovat

Měřitelný:    

  1. Podporovat a motivovat ji v pravidelném tréninku
  2. Sledovat docházku

Akceptovatelný: RIZIKA (opatření)

  1. Přestane do klubu docházet (neovlivníme)
  2. Ztráta zájmu (motivovat možností veřejného vystoupení-prezentace)

Realistický:     ANO   NE    =  Uživatelka

                          ANO   NE   =  NZDM

Timed:    Od 3.1. 2011 do 31.12. 2011

ajax-response-endmark

Úkon (konzultace)

arum-json-block

{"general":{"server_error":"no","no_privilege":"no","aborted":"no","logged_out":"no"},"redirect":{"redirected":"no"},"form":[],"other":[]}

03.01.2011  Uzavření smlouvy (1:00, Mlatečková Zdeňka

S uživatelkou byla podepsána dohoda o poskytování služeb. Byla s ní prodiskutována smlouva a byla seznámena s pravidly NZDM, právy a povinnostmi zúčastněných stran.

14.01.2011  Případová práce (1:30, Škoda František

Účast na Tříkrálovém koncertu v kostele sv. Bartoloměje.

01.02.2011  Pasivní čerpání služeb (1:00, Lušňáková,Mgr. Petra

Zevlování, kalčo, poslech hudby.

04.02.2011  Pasivní čerpání služeb (1:00, Lušňáková,Mgr. Petra

Zevlování, PC studovna.

15.02.2011  Pasivní čerpání služeb (2:00, Lušňáková,Mgr. Petra

Zevlování na klubovně - stolní hry.

25.02.2011  Pasivní čerpání služeb (2:00, Mlatečková Zdeňka

Poslech hudby, tancování

02.03.2011  Pasivní čerpání služeb (1:00, Lušňáková,Mgr. Petra

Poslech hudby.

08.03.2011  Pasivní čerpání služeb (1:30, Škoda František

Chvilku tancovala, pak malovala, pokec s kamarádkami

28.03.2011  Případová práce (2:00, Škoda František

Účastnila se oslavy narozenin v klubu. Užívala si to, tancovaly s hudbou, soutěžily.

31.03.2011  Případová práce (0:10, Mlatečková Zdeňka

Revize IP bez přítomnosti US. Naposledy se do NZDM dostavila 30.3.2011. Hodnocení měřitelných cílů :

Za I.Q se US zúčastnila těchto aktivit :

2 krát ZOO koutek

11 krát taneční dílna

3 krát výtvarná a ruční dílna - Vítání jara, Ples NZDM a Výroba valentýnských přáníček

4 krát sportovní dílna - Turnaj ping-pongu, Bruslení na ZS v Rumburku, 2 krát Plavání v plaveckém bazénu

1. Splněno.

2. Splněno, US chodí pravidelně.

Nový měřitelný cíl:

3. Motivace US, aby dbala o svůj vzhled, hygienu - česání, mytí.

Zakázka č. 2

arum-json-block

{"general":{"server_error":"no","no_privilege":"no","aborted":"no","logged_out":"no"},"redirect":{"redirected":"no"},"form":[],"other":[]}

Název:

Potřebuju se naučit správně mluvit

Typ:

Hygiena, zdraví

Vlastník:

Mlatečková Zdeňka

Funkce:

Kontaktní pracovník - NZDM

Hlavní projekt:

 

Podpořených osob:

1

Začátek:

10.01.2011

Ukončení:

 

 

 

Cíl:

 

 

 

Postup:

 

 

Specifický:   Potřebuju se naučit správně mluvit

Měřitelný:  

  1. Pravidelné procvičování a opakování výslovnosti cvičení v logopedické knížce.
  2. Možnost číst s uživatelkou knížku, o kterou by mohla mít zájem.

Akceptovatelný:

  1. Uživatelka ztratí zájem (motivační rozhovor s uživatelkou, zjistit, co ji zajímá a těší).

   Realistický:     ANO   NE    =  uživatelka

                          ANO   NE   =  NZDM

Timed:    Od 10.1. 2011 do 31.12. 2011

ajax-response-endmark

Úkon (konzultace)

arum-json-block

{"general":{"server_error":"no","no_privilege":"no","aborted":"no","logged_out":"no"},"redirect":{"redirected":"no"},"form":[],"other":[]}

10.01.2011  Případová práce (1:00, Lušňáková,Mgr. Petra

Dotazník ČAS

17.01.2011  Případová práce (1:00, Škodová MartinaNZ

surfování, hry, zábava

25.01.2011  Případová práce (0:40, Lušňáková,Mgr. Petra

PC studovna - hry, lidé.cz

01.02.2011  Případová práce (1:00, Lušňáková,Mgr. Petra

PC studovna - hry, lidé.cz

04.02.2011  Případová práce (1:00, Lušňáková,Mgr. Petra

PC studovna - hry, lidé.cz, hudba, mail

09.02.2011  Případová práce (1:00, Lušňáková,Mgr. Petra

Hudba, lidé, facebook

18.02.2011  Případová práce (1:00, Lušňáková,Mgr. Petra

Procvičování ČJ, logopedické cvičení

22.02.2011  Případová práce (1:20, Lušňáková,Mgr. Petra

PC studovna - email, lidé.cz, hudba,facebook

25.02.2011  Případová práce (1:00, Škodová MartinaNZ

Hry, profil

07.03.2011  Případová práce (1:00, Škodová MartinaNZ

Poslech hudby a zpěv, hry on-line

07.03.2011  Případová práce (1:00, Mlatečková Zdeňka

Procvičováno čtení, dublované čtení (Problémy: vratký, cvrček, cvrky)

08.03.2011  Případová práce (1:00, Mlatečková Zdeňka

Dle sdělení uživatelky už logopedku nenavštěvuje, péči o ní převzala paní učitelka ze SpZŠ. Procvičována básnička.

16.03.2011  Případová práce (1:00, Škodová MartinaNZ

Procvičování matematiky (sčítání, odčítání,násobení) + čtení

22.03.2011  Zmařená konzultace (0:10, Škodová MartinaNZ

Dnes jen přišla, nechtěla na sobě vůbec pracovat, byla jak na trní.

31.03.2011  Případová práce (0:10, Mlatečková Zdeňka

Revize IP bez přítomnosti US. Naposledy se do NZDM dostavila 30.3.2011. Hodnocení měřitelných cílů :

1. Splněno.

2. Nesplněno, nezjistili jsme, o jakou knížku má uživatelka zájem.

Vysvětlivky :

US – zkratka uživatelka služby

I.Q  - 1. Čtvrtletí

Zevlování – neproduktivní trávení volného času

Kalčo – slangový výraz pro stolní fotbálek v našem zařízení

Za NZDM „Žijeme spolu“ při Oblastní charitě Rumburk Mgr. Petra Lušňáková, Zdeňka Mlatečková a František Škoda