08 | 03 | 11

ČAS

Hlasujte v ČASované botě 2010

Hlasujte a rozhodněte, kdo bude nominován na Výroční cenu České asociace streetwork, o.s. a Nadace Vodafone ČR ČASovaná bota za rok 20010. Vybírat můžete z celkem 29 došlých návrhů pro 17 osobností a 8 zařízení!

Hlasovat mohou všichni, a pouze ti!, kdo pracují v nízkoprahových sociálních službách. Každý pracovník hlasuje za sebe a pouze jednou. Jak?
Pošlete svůj hlas Přečtěte si všechny návrhy. Po kliknutí na jméno se vám otevře vyplněný formulář ve formátu pdf. Pak napište na adresu kocourek@streetwork.cz komu posíláte své body. Podpořit můžete až tři kandidáty v každé kategorii. K dispozici máte celkem 12 bodů. 3 pro pracovníka, kterého byste rádi viděli na prvním místě, dva pro pracovníka na druhém místě a jeden bod pro pracovníka na třetím místě. Dalších 6 bodů můžete rozdělit v kategorii organizace-zařízení. Opět 3 body pro nejlepšího, dva pro organizaci na druhém místě a jeden bod pro organizaci na třetím místě. Nemusíte rozdat všech 12 bodů a jedna osobnost nebo jedno zařízení může od vás dostat maximálně 3 body.

Nutná podmínka
Do těla e-mailu napište své jméno, zaměstnavatele, telefon do zaměstnání a váš mobil. Bez těchto údajů váš hlas nebude uznán. Jak jste hlasovali, nebudeme zveřejňovat. Nebudeme zveřejňovat ani celkové pořadí všech navržených a počet získaných hlasů.

Hlasovat můžete do pondělí 4. 4. do 4 hodin a 4 minut. Každý hlasující obdrží potvrzující e-mail! Vaše hlasy určí pořadí a v obou kategoriích tím i 3 nominované, kteří obdrží čestné uznání a z nichž Rada ceny vybere celkového vítěze. Slavnostní vyhlášení proběhne 11. dubna v Praze.

Kategorie pracovník - osobnost roku:     
Kategorie zařízení-organizace roku:
Doubravová Marta - návrh
Nízkoprahový klub Džagoda - návrh
Exner Jindřich - návrh  
NZDM Klub 17 - návrh 
Gajdošík Dušan - návrh NZDM Krok - návrh
Havlová Simona - návrh NZDM Su-Terén - návrh
Holiš Martin - návrh  T-klub - NZDM - návrh  
Hořínková Lucie - návrh  
Kontaktní centrum Sananim - návrh 
Matochová Michaela - návrh Terénní programy Sananim - návrh 1, návrh 2
Novotný Josef - návrh  Nízkoprahový klub Vrakbar - návrh 1, návrh 2    
Mikulášková Zuzana a Paciorek Vlastimil - návrh            Všechny návrhy (zip)
Rašín Jakub - návrh    
Růžičková Věra - návrh    
Staníková Lenka - návrh    
Tomek Stanislav - návrh    
Vejrych Tomáš - návrh 1, návrh 2, návrh 3  
Voláková Lucie - návrh  
Zahradník Jan - návrh  
 
Žák Tomáš - návrh
 
Všechny návrhy (zip)  

Cena je udělována ve třech kategoriích - individuální pracovník (streetworker, kontaktní pracovník NZDM, kontaktní pracovník K-centra, vedoucí zařízení, odborník pracující na metodice, atd.); zařízení (zařízení provozující konkrétní nízkoprahovou sociální službu - terénní program, NZDM, K-centrum, jiné). Třetí kategorií je Cena Správní rady ČAS za mimořádný počin. Cena může či nemusí být udělena. O této kategorii se nehlasuje.

Důvodem k udělení ceny je významný počin v praxi (tj. konkrétní kvalitně realizovaný projekt či záslužný čin) a významný přínos v oboru (tj. dlouhodobou práci v oblasti s konkrétními pozitivními výstupy ve vztahu k přímým klientům, v oblasti metodiky, vzdělávání, iniciace spolupráce atd.).

ČASované botyPříklad hlasování:

Hlasuji pro: pana Vomáčku 3 body, pana Knedlíka 2 body, a paní Polívkovou 1 bod a pak pro: klub Klub 3 body, klub Nazub 2 body a klub Dobroty 1 bod.
Antonín František, Klub Nakousnutá kobliha, tel.: 222 210 940, mob.: 602 696 893

nebo:

3 body posílám paní Knedlíkové a 1 bod klubu Nazub
Antonín František, Klub Nakousnutá kobliha, tel.: 222 210 940, mob.: 602 696 893

Všem, kteří nám poslali své návrhy na nominace MOC děkujeme!!!
Česká asociace streetwork, o.s.