09 | 03 | 11

NZDM KLÍDEK

Projektový manažer/fundraiser

PROSTOR PRO, o. s. vypisuje výběrové řízení na pozici projektový manažer/fundraiser (1,0 úvazku).

Stručná charakteristika náplně práce

 • průběžný monitoring projektových příležitostí, příprava nových projektů organizace a tvorba projektových záměrů
 • zpracování a podávání projektů do evrop., stát., kraj., měst., nadačních a jiných fondů
 • řízení projektů, projektových týmů i jejich aktivit; administrace projektů
 • zodpovědnost za získávání finančních a hmotných darů (firemní i individuální dárcovství), za komunikaci s podporovateli a péči o ně
 • zpracovávání a vedení agendy firemních a individuálních dárců
 • rozvoj individuálního dárcovství v organizaci
 • další rozvoj spolupráce s firemním sektorem (např. koordinace firemního dobrovolnictví a firemních sbírek, sponzoring, benefiční projekty, individuální fundraising zaměstnanců ve firmě atd.)

Požadujeme

 • minimálně SŠ vzdělání
 • znalost práce na PC
 • kreativitu, aktivní přístup, inovativnost, flexibilitu, odolnost vůči stresu, samostatnost, systematičnost, spolehlivost, vytrvalost, schopnost práce v týmu
 • schopnost práce v týmu
 • dynamickou osobnost se zdravým sebevědomím
 • orientace na výsledky prospěšné pro organizaci
 • trestní bezúhonnost (TB je nutné doložit čestným prohlášením při výběrovém řízení a výpisem z Rejstříku trestů při nástupu do zaměstnání)

Výhodou

 • znalost fungování neziskového sektoru, projektové problematiky, fundraisingu, zkušenost v oboru marketingu, AJ, řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme

 • samostatnou, zodpovědnou a kreativní práci
 • další pracovní výhody (stravenky, 5 týdnů dovolené atd.)
 • vstřícnou personální politiku a kulturu organizace a příjemné pracovní prostředí
 • práci v mladém, profesionálním týmu

Podklady k výběrovému řízení

 • motivační dopis
 • strukturovaný životopis s uvedením profesních předpokladů, včetně kontaktních údajů a údajů o odborných znalostech a dovednostech
 • prohlášení uchazeče v následujícím znění: Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování.

Termín uzavření přijímání přihlášek: 27. 3. 2011

Předpokládaný termín výběrového řízení: 30. 3. 2011

Strukturovaný životopis doplněný motivačním dopisem mohou zájemci zasílat na níže uvedený email/adresu. Další informace o naší organizaci a poskytovaných službách naleznete na www.prostorpro.cz.

Kontakt: Mgr. Helena Kožíšková, ředitelka PROSTOR PRO, o. s.
Čajkovského 1861, 500 09 Hradec Králové 9
koziskova@prostorpro.cz, mobil: 731 650 900