09 | 02 | 11

ČAS

Sociálně - právní problematika (OPPA)

Česká asociace streetwork ve spolupráci s NVF-CEKAS v rámci projektu OPPA „Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání v oblasti kontaktní práce u sociálních služeb Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Terénní práce“ vyhlašuje vzdělávací seminář pro pracovníky v nízkoprahových sociálních službách (především SW a NZDM) Sociálně - právní problematika při práci s dětmi a mládeží. Seminář bude akreditován u MPSV. Dvoudenní seminář (16 hod.) pro max. 16 osob je určen pouze pro pracovníky z regionu hl. m. Prahy.

Komu je seminář určen:

 • ilustrační fotopracovníkům v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby zejména NZDM a SW

Termín semináře:

 • 11. 4. - 12. 4. 2011

Výuka:

 • 1. den: 9,30 - 17,30 hod.
 • 2. den: 8 - 16 hod.

Lektoři kurzu:

 • Mgr. Alena Svobodová - sociální pracovnice, specializace na práva dětí
 • Mgr. Adam Křístek - právník, specializace na práva dětí

Anotace semináře:

 • Seminář se zaměřuje na sociálně - právní aspekty práce s dětmi a mládeží především v nízkoprahových zařízení a při terénní práci s touto cílovou skupinou. Zároveň je ale problematika zasazena do širšího kontextu problematiky ohrožených dětí. Seminář bude veden interaktivní formou.

Příprava:

Osnova kurzu:

 • 1. den
  • Vzájemné seznámení
  • Základní právní předpisy vztahující se k tématu
  • Sociálně - právní ochrana dětí v mezinárodním kontextu
  • Sociálně - právní ochrana dětí v ČR
 • 2. den
  • Rodina a dítě - sociálně - právní problematika
  • Trestní soudnictví a soudnictví u cílové skupiny dětí a mládeže
  • Zodpovězení dotazů, diskuse
  • Vyplnění evaluačního dotazníku

Místo konání:

 • Tutor, U Půjčovny 2, Praha 1

Uzávěrka přihlášek:

 • 9.3. 2011
 • Ke dni 16. 3. 2011 budou všichni účastníci informováni o svém zařazení (příp. nezařazení).

Organizační informace:

účast na semináři - lektorné, občerstvení (káva, voda, čaj) - je frekventantům, kteří pracují v zařízeních poskytujících služby na území hl.m. Prahy, plně hrazena z projektu „Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání v oblasti kontaktní práce u sociálních služeb Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Terénní práce“

Organizátoři:

Česká asociace streetwork, o.s. (Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00) ve spolupráci s NVF - CEKAS (Národní vzdělávací fond - Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách), o.p.s. (Opletalova 25, Praha 1, 110 00) za podpory projektu “Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání v oblasti kontaktní práce u sociálních služeb Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Terénní práce“ v rámci operačního programu Praha Adaptabilita.

Další případné informace získáte na adrese ČAS, Senovážné nám.24, Praha 1, 110 00, tel. 774 913 776, 774 912 777, email: smejkalova@streetwork.cz
...pěkný byl způsob prolínání zákona o soudnictví nad mládeží. Skvělé byly příklady z praxe. Alena Svobodová má velký přehled, příjemné vystupování - vedení. Nesnadno čitelné téma uvedla do praxe. Křístek je profi…*
* pozn.: citáty jsou vybrané ze skutečných ohlasů na seminář

Přihlašovací formulář

Adresa zařízení, ve kterém pracujete:
Je zařízení, ve kterém pracujete, členem ČAS?

Fakturační údaje:
Způsob úhrady (*):

pdfZávazné podmínky účasti na vzdělávacím programu ČAS(kontrolní antispamová otázka)

(*) povinné údaje