19 | 04 | 11

ČAS

Seminář PR a firemní fundraising prakticky!

Dvoudenní seminář pro max. 15 osob v rozsahu 16 hod. Seminář bude akreditován u MPSV.

Komu je seminář určen:

 • Pracovníkům v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby zejména NZDM a SW. Doporučujeme, aby se kurzu účastnili pracovníci, kteří chtějí (a mají kompetence) v organizaci/zařízení řídit a řešit PR a firemní fundraising.

Termín semináře:

 • 6. - 7. 6. 2011

Výuka:

 • 1. den: 10 - 18 hod.
 • 2. den:  8 - 16 hod.

Lektor: David Petr - opírá se především o svou osmiletou profesní praxi ve firemním fundraisingu a šestiletou praxi v public relations v občanském sdružení PROSTOR PRO (www.prostopro.cz). Semináře s tímto lektorem jsou nejvhodnější pro pracovníky a organizace, které s firemním fundraisingem a public relations nemají mnoho zkušeností, ale vědí, že se chtějí a musí těmto oblastem věnovat. Lektor při seminářích pracuje s aktuálními profesními zkušenostmi a dovednostmi získané pravidelným vzděláváním. Teoretické poznatky aplikuje do praktických příkladů. S posluchači je v neustálém dialogu a využívá i jejich zkušeností a poznatků pro ostatní posluchače. Je osobně velmi motivován vzdělávat právě v oblastech firemního fundraisingu a public relations, protože tyto nástroje považuje pro organizaci za existenčně důležité

PUBLIC RELATIONS…prakticky!
Motto: Bez veřejnosti to opravdu nejde…

Forma kurzu: Jednodenní seminář s příklady z každodenního života pracovníka PR
Základní heslo: Komunikujte!
Klíčová slova: Public relations, praktické nástroje PR, osobní příběhy, veřejné akce, komunikace, corporate identity, tisková zpráva
Kurz vám pomůže: Vytvořit si vlastní nejlepší nástroje pro dobré PR organizace. Uvědomit si důležitost Corporate Identity organizace. Rozdělit si Vaše cílové komunikační skupiny a jak s nimi komunikovat. Zjistit sílu tiskové zprávy

Cíl:

 • ilustrační fotoSeznámit účastníky s praktickými nástroji PR.
 • Uvědomit si, že s každou skupinou komunikujeme jinak.
 • Seznámit účastníky se základy tiskové zprávy.

Obsah:

 • Kvalitní PR - základ dobré organizace
 • Rozdílem mezi PR a marketingem
 • Corporate identity organizace/zařízení
 • Jak odstranit předsudky o organizaci/zařízení? Praktické nástroje PR
 • Které nástroje PR jsou nejlepší?
 • Vyplatí se plánovat PR?
 • Příklad informační kampaně
 • Veřejnost, firmy, úředníci, politici - jsou stejní?
 • Tisková zpráva (vlastnosti, struktura)
 • ÁR PÍ aneb jak to zazdít
Doporučená délka: 7 hodin
Doporučené znalosti účastníků: Komunikační dovednosti, základy PR
Termín: 6. června 2011

FIREMNÍ FUNDRAISING…prakticky!
Motto: Kdo, když ne my? Kdy, když ne teď?

Forma kurzu: Jednodenní seminář s příklady z každodenního života firemního fundraisera
Základní heslo: Požádejte ještě dnes!
Klíčová slova: firemní fundraising, dárce, partner, sponzor, člověk jedná člověkem, motivace, péče, dar, komunikace, dlouhodobé partnerství, praktické nástroje, příklady dobré praxe
Kurz vám pomůže: Nahlédnout do firemního fundraisingu a uvědomit si jeho důležitost. Ujasnit si postavení firemních dárců vedle jiných zdrojů. Začít s firem. fundraisingem

Cíl:

 • Seznámit účastníky se základy a nástroji firemního fundraisingu
 • Motivovat účastníky začít s firemním fundraisingem

Obsah:

 • Ideální fundraising v kvalitní organizaci
 • O čem je doopravdy firemní fundraising
 • Zlatá pravidla firemního fundraisingu
 • Vybrané metody firemního fundraisingu
 • Příklad fundraisingového programu
 • Co můžeme nabídnout firmě a co může nabídnout nám?
 • Rozjíždíme firemní fundraising. Koho oslovit a jakým způsobem?
 • Péče o dárce
 • Co udělat, když nemáte čas
Doporučená délka: 7 hodin
Doporučené znalosti účastníků: Komunikační dovednosti, základy fundraisingu
Termín: 7. června 2011

Místo kurzu: Praha, bude upřesněno

Cena semináře:

 • Cena kurzu stanovena ve výši 2 800 Kč.
 • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, o.s. cena 2 200 Kč.
 • Ubytování ani stravu nezajišťujeme.

Uzávěrka přihlášek: 8. 5. 2011
Dostatek příkladů z praxe, je znát angažovanost lektora v dané problematice. Skvěle připravená prezentace a pěkný sumář důležitých věcí. Líbily se mi konkrétní příklady. David Petr je zapálený pro věc - fundrasing. Má kultivované vystupování. Pohotově odpověděl na všechny dotazy, mluvil jasně a srozumitelně.*

* pozn.: citáty jsou vybrané ze skutečných ohlasů na seminář

Přihlašovací formulář

Adresa zařízení, ve kterém pracujete:
Je zařízení, ve kterém pracujete, členem ČAS?

Fakturační údaje:
Způsob úhrady (*):

pdfZávazné podmínky účasti na vzdělávacím programu ČAS(kontrolní antispamová otázka)

(*) povinné údaje