27 | 09 | 06

Oborový portál www.streetwork.cz

HomepageV České republice se rozvíjí nové metody sociální pomoci, zcela odlišné od klasického institucionálního modelu sociální práce. Jde o streetwork, tedy terénní sociální práci a o nízkoprahové kluby - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Nízkoprahové služby jsou preventivní sociální služby určené pro ty, kteří nemohou, nechtějí nebo se vyhýbají běžným formám sociální péče. Nízkoprahovost je stěžejním principem těchto služeb, na jehož základě jsou vytvářeny podmínky, které umožňují jejich maximální dostupnost. To znamená odstranění časových, prostorových, psychologických a finančních bariér, které brání cílové skupině vyhledat a využít nabídky poskytovaných služeb. 

Česká asociace streetwork s cílem vytvořit profesionální zázemí pro tento mladý obor začíná provozovat nový informační portál www.streetwork.cz, který poskytne prostor pro odbornou diskusi a prezentaci klubové činnosti. Na portálu případný zájemce najde vše o streetworku, nízkoprahových zařízeních, metodice, legislativě, ale třeba i fotografie, kalendář klubových akcí nebo si zde může přečíst inzerci. Samozřejmostí je snadná orientace na mapě klubového pokrytí u nás. Portál bude propagovat nejen obor jako takový, ale i jednotlivé aktivity či podporovatele oboru. Portál vznikl především díky podpoře Nadace Vodafone ČR.  

Symbolem portálu je bezpečný přechod pro dospívajícíStreetwork a nízkoprahové kluby vyplňují bílé místo v kontaktu společnosti s dospívajícími. Nabízejí dětem a mládeži aktivní možnost vyžití volného času a poskytují bezpečný prostor pro seberealizaci. Zmírňují tím případná rizika spojená s dospíváním. Proto je symbolem portálu červenobílý bezpečný přechod pro dospívající.

--jk --