27 | 09 | 06

Osvětové spoty

Nízkoprahový klubNízkoprahový klub neboli nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je chráněným místem, kde mohou mladí lidé najít nejen podporu a odbornou pomoc, ale také zábavu a prostor pro vlastní aktivity. Pro pobyt v klubu není potřeba registrace nebo zaplacená vstupenka. Stačí jen přijít a strávit čas ve společnosti vrstevníků. Cílem nízkoprahových zařízení je minimalizovat rizika související se způsobem života dospívajících, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a řešit jejich problémy. Především je nízkoprahový klub místem, kde vám porozumí. To jsou základní sdělení informační kampaně Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, která proběhne na obrazovce České televize od 16. 10. do 3. 12. 2006. 

Myšlenku informovat veřejnost o existenci této sociální služby přivedla na svět Nadace VIA, která se svým projektem uspěla ve výběrovém řízení o vysílání obecně prospěšného sdělení. Finančně projekt podpořili Nadace Vodafone ČR, Nadace rozvoje občanské společnosti, Česká asociace streetwork a společnost Stillking Films, v jejíž produkci spoty vznikají..   Osvětové spoty

Nadace VIA oslovila režiséra Jakuba Koháka (mimo jiné několikanásobný držitel výroční hudební ceny Anděl), který je znám svým vstřícným přístupem k sociální reklamě. Spoty vznikají pod jeho režijním vedením, v produkci Michala Berky a dle scénáře Martina Charváta, známého kreativce z reklamní agentury MARK BBDO.  

Spoty budou dva a budou mít čistě informační (osvětový) charakter. Nebude se v nich tedy žádat o finanční podporu. První osloví širokou veřejnost a bude informovat o tom, že kluby existují. Druhý bude zaměřený na potenciální klienty, návštěvníky klubu, především v problematickém věku 12-19 let, aby se dozvěděli, že existuje alternativa k trávení času na ulici.