17 | 01 | 11

ČAS

Kurz Oborové minimum NS (OPPA)

Česká asociace streetwork ve spolupráci s NVF-CEKAS v rámci projektu OPPA „Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání v oblasti kontaktní práce u sociálních služeb Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Terénní práce“ vyhlašuje vzdělávací kurz pro začínající pracovníky v nízkoprahových sociálních službách (především SW a NZDM) Oborové minimum nízkoprahových služeb (NS). Jedná se o třídenní setkání (20 hodin) pro max. 15 osob. Kurz je akreditován u MPSV.

Kurz je určen pouze pro pracovníky z regionu hl.m. Prahy.

Komu je kurz určen:

 • začínajícím pracovníkům v pražských zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby (NZDM, SW)
 • účast na kurzu či samostudium lektorovaných témat je nutným předpokladem pro účast v kurzu Základy nízkoprahových služeb

Termín kurzu:

 • ilustrační foto27. - 29. 4. 2011

Výuka:

 • 1. den: 16 - 20 hod.
 • 2. den: 8 - 18 hod.
 • 3. den: 8 - 14 hod.

Anotace kurzu:

 • Nízkoprahové sociální služby
 • Cílová skupina
 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Osobnost kontaktního pracovníka

Místo kurzu:

Hotel Vltava
Řež u Prahy
Recepce tel./fax: 220 940 759
Spojení do hotelu z Prahy po dálnici D8 (cca 15 min.) nebo vlakem v hodinových intervalech (cca 20 min. z Masarykova nádraží).
Podrobnější informace o ubytování najdete na stránkách www.hotel-vltava.eu/cz

Organizační informace:

 • účast na semináři - strava, ubytování, lektorné - je frekventantům, kteří pracují v zařízeních poskytujících služby na území hl.m. Prahy plně hrazena z projektu „Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání v oblasti kontaktní práce u sociálních služeb Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Terénní práce “
 • účastníci kurzu si hradí pouze cestovné

Organizátoři:

Česká asociace streetwork, o.s. (Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00) ve spolupráci s NVF - CEKAS (Národní vzdělávací fond - Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách), o.p.s. (Opletalova 25, Praha 1, 110 00) za podpory projektu “Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání v oblasti kontaktní práce u sociálních služeb Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Terénní práce“ v rámci operačního programu Praha Adaptabilita.

Další případné informace získáte na adrese ČAS, Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00, tel. 774 913 776, 774 912 777, email: smejkalova@streetwork.cz

Termín uzávěrky pro podání přihlášky:

 • 10. 3. 2011
 • všichni přihlášení účastníci budou nejpozději do dne 16. 3. 2011 kontaktováni a informováni o svém zařazení příp. nezařazení do kurzu. Zařazení účastníci zároveň obdrží další podrobné informace ke kurzu.

 To, co mi bylo předáno, mi dalo základní informace, teď už jen sbírat zkušenosti…. Dobré bylo, že to bylo hodně praktické - nácviky, scénky a tak.*


* pozn.: citáty jsou vybrané ze skutečných ohlasů na seminář

Přihlašovací formulář

Adresa zařízení, ve kterém pracujete:
Je zařízení, ve kterém pracujete, členem ČAS?

Fakturační údaje:
Způsob úhrady (*):

pdfZávazné podmínky účasti na vzdělávacím programu ČAS(kontrolní antispamová otázka)

(*) povinné údaje