27 | 09 | 06

Výroční cena

Česká asociace streetwork vyhlašuje nominace na Výroční cenu Časovaná bota za přínos v oblasti nízkoprahových kontaktních služeb.

Ceny jsou krásnéMezi tyto preventivní sociální služby patři streetwork, tedy terénní sociální práce a nízkoprahové kluby - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Streetwork a nízkoprahové kluby vyplňují bílé místo v kontaktu společnosti s dospívajícími. Nízkoprahový klub neboli nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je chráněným místem, kde mohou mladí lidé najít nejen podporu a odbornou pomoc, ale také zábavu a prostor pro vlastní aktivity. Streetworker je sociálním pracovníkem, jehož kanceláří je přirozené prostředí klientů - ulice, parky, kluby, herny, nádraží aj. Je tedy zřejmé, že Výroční cena je především vyjádřením uznání lidem, kteří obětavě a za málo peněz pracují v první linii. Výroční cena může být vyhlášená díky podpoře Evropského sociálního fondu a podpoře Hl.m. Prahy. 

Cena je udělována ve dvou kategoriích - individuální pracovník (streetworker, kontaktní pracovník, vedoucí zařízení, odborník pracující na metodice, atd.) a zařízení (zařízení provozující konkrétní nízkoprahovou sociální službu). Důvodem k udělení ceny je významný počin v praxi (tj. konkrétní kvalitně realizovaný projekt či záslužný čin) a významný přínos v oboru (tj. dlouhodobou práci v oblasti s konkrétními pozitivními výstupy ve vztahu k přímým klientům, v oblasti metodiky, vzdělávání, iniciace spolupráce atd.). 

Navrhovatelem či navrženým může být kterákoliv fyzická osoba nebo kolektiv osob (pracovníci zařízení). Návrhy přijímá kancelář Česká asociace streetwork do 8. listopadu 2006.  

O vítězích rozhoduje Rada ceny formou hlasování. Rada letos zasedne ve složení:

  • Petr Klíma - vítěz kategorie individuální pracovník ročníku 2004-2005
  • Zástupce Terénních programů KC Laxus - vítěze kategorie zařízení ročníku 2004-2005
  • Zástupce Nadace Vodafone ČR - partnera Ceny Časovaná bota 2006
  • Zástupce Nadace rozvoje občanské společnosti - partnera České asociace streetwork
  • Jindřich Racek - předseda České asociace streetwork
  • Denisa Dohányosová - ředitelka NZDM Ymkárium, zástupce členské základny ČAS 

Výsledky budou vyhlášeny na tiskové konferenci 18. prosince 2006 a ceny slavnostně předány na koncertě skupiny Tři sestry.

Pokud se chcete dozvědět více informací, například o historii ceny nebo příběh o tom, jak přišla cena na svět, anebo chcete nominovat, přesuňte se do této sekce.

--jk --