17 | 08 | 10

ČAS

Týden nízkoprahových klubů bude i letos

Už se stalo tradicí, že se v posledním celém týdnu v září otevírají nízkoprahové kluby pro děti a mládež v celé republice široké veřejnosti. Nebude tomu jinak i v letošním roce. Pokud máte nějaký nový či osvědčený nápad, jak prezentovat činnost svého klubu svým sousedům, radnici, firemním dárců, rodičům, školám či potenciálním klientům, připojte se a staňte se součástí Týdne nízkoprahových klubů.

Přijďte do klubu!Česká asociace streetwork, Nadace Vodafone ČR a Nízkoprahové kluby pro děti a mládež připravují informační kampaň Týden nízkoprahových klubů IV v týdnu od 20. do 26. září 2010. Týden nízkoprahových klubů má především snížit prahy mezi kluby a veřejností. Základním principem je uspořádání akcí pro veřejnost v regionech, přímo v lokalitách, kde nízkoprahové kluby působí. Soustředění těchto akcí do jednoho týdne a využití velkého počtu klubů v republice, nám umožní upozornit na práci a význam nízkoprahových klubů.

Jak se tedy zapojit?

Nejprve je třeba připravit během tohoto týdne alespoň jednu akci, zaměřenou na veřejnost či klienty (den otevřených dveří, divadelní představení, turnaj atd.). V první fázi alespoň rámcově. Poté vyplnit přiložený formulář v Excelu a poslat na adresu kocourek@streetwork.cz. Samozřejmě co nejdříve - nejpozději však do 1. září! Formulář bude sloužit jako základ informační databáze, kterou poskytneme médiím, vašemu okolí. Databáze bude přístupná na portálu StreetWork.cz. Dílčí informace budou také rozesílání regionálním médiím. Ve formuláři vyplňte každou akci na samostatný řádek (list Akce). Věnujte také pozornost listu Kontakty. Zde doplňte kontakty zejména na regionální média, případně další subjekty, které bychom měli oslovit i my. Nezapomeňte však napsat a rozeslat svou vlastní tiskovou zprávu! Efekt by se měl tak zvýšit. Pokud však ještě neznáte detaily akce, kterou se chystáte připravit, pošlete do toho 1. září alespoň něco. Budeme tak mít šanci poslat vám včas nějaké propagační materiály, které se vám budou hodit. Doplnit tabulku o přesné a finální údaje bude možné do 12. září.

Poznámka: Akce, které se nekonají v termínu 20.-26.2010 nemohou být prezentovány jako součást Týdne nízkoprahových klubů.

K propagaci akce můžete použít jednotné plakáty a pozvánky (právě na nich děláme). Vše k vám dorazí včas poštou (pokud se včas přihlásíte). Plakáty mají formát A2 a mají dostatek volné plochy na vylepení konkrétních údajů o vaší akci. Pozvánky vám přijdou ve formátu A4. Na druhou stranu můžete vytisknout libovolný text a poté A4 rozstřihnout na 3 pozvánky formátu DL a poslat. Plakáty budou velmi univerzální, takže je budete moci využít i poskočení Týdne na nějakou další akci.

K dispozici vám bude také celý vizuál Týdne v elektronické podobě. Najdete jej na portálu www.StreetWork.cz/tyden nebo pod tímto článkem začátkem září. Po stáhnutí vše můžete jednoduše upravit (doplnit třeba o vaše logo) v grafickém programu a vytisknout nebo posílat e-mailem, umístit na vaše weby atp. Bude to podobné jako minule.

Týden pro nízkoprahové kluby pořádáme již počtvrté. Chceme především oslovit novináře a pomocí nich pozvat veřejnost k vám. Je jen na vás, jak se této příležitosti chopíte a jak bude veřejnosti u vás dobře. Nezapomeňte však napsat a rozeslat svou vlastní tiskovou zprávu! V prvním roce se přidalo 55 nízkoprahových klubů z 33 měst celé České republiky, ve druhém roce už to bylo 70 klubů ze 47 měst a vloni 69 klubů ze 49 měst.

Děkujeme Nadaci Vodafone ČR, která Týden podpořila finančně. Česká asociace streetwork Týden nízkoprahových klubů zajišťuje a realizuje především po organizační stránce. Celý Týden nízkoprahových klubů je především zásluhou vás, pracovníků nízkoprahových klubů! Čím více nás bude,tím lépe.

Za Českou asociaci streetwork vám všechny dotazy zodpoví Jiří Kocourek na e-mailu kocourek@streetwork.cz nebo telefonu +420 602 696 893.